Mikulovskou synagogu čeká nákladná rekonstrukce

Mikulov - Do roku 2013 by měla být v Mikulově na Břeclavsku hotová oprava synagogy, která patří k nejstarším židovským modlitebnám na Moravě. Plán na její rekonstrukci počítá s 20 až 30 miliony korun. Poté bude nadále sloužit jako expozice o moravském židovství, jehož byl kdysi Mikulov hlavním centrem.

Historický objekt po druhé světové válce chátral. Jistý čas sloužil jako
sklad. Odborníci se pokusí v synagoze odstranit nevhodné stavební úpravy
ze 70. a 80. let minulého století. Čeká je také restaurování celého
svatostánku, oprava vstupu na ženskou galerii a obnova úrovně podlahy do
původního stavu.

Mikulovská synagoga pochází z 16. století. Zřejmě v ní působil i jeden z nejznámějších moravských zemských rabínů Jehuda ben Becalel, známější jako rabi Löw. Povídá se, že slavná legenda o Golemovi, kterého rabín údajně stvořil, má své kořeny právě v Mikulově.

Dana Massowová z Regionálního muzea Mikulov o historii synagogy (zdroj: ČT24)

"Možná se při tom naleznou i nějaké zajímavé předměty, popřípadě nové
poznatky k dějinám Židů na Moravě," řekla Pavla Chludilová z mikulovského spolku přátel židovské kultury. Při opravách se počítá i s obnovou fresek.

Mikulov - moravské centrum Židů

V Mikulově se vedle synagogy dochoval i židovský hřbitov, v jehož budově spočívá historický židovský pohřební kočár. Před několika lety se při stavebních pracích v centru města našla také stará obřadní židovská lázeň - takzvaná mikve.

Obnova mikulovské synagogy je součástí projektu nazvaného 10 hvězd -
Revitalizace židovských památek v České republice. Jeho cílem je vytvoření
sítě deseti oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury. Vedle
Mikulova vzniknou v Úštěku, Jičíně, Brandýse nad Labem, Plzni, Březnici, Nové Cerekvi, Polné, Boskovicích a v Krnově.

Vydáno pod