Mecenáška zdobící Moravskou galerii

Už šestou výstavu cyklu Sběratelé a mecenáši připravila Moravská galerie v Brně do Místodržitelského paláce. Nejnovější díl je ve výstavním prostoru zvaném Kabinet věnován významné brněnské sběratelce Marii Richterové (1927-2011) a díla, která shromáždila  a věnovala největšímu moravskému muzeu umění, je tady možné obdivovat až do 9. září.

V poslední době se více než často hovoří o podpoře umění v nejširším slova smyslu. Zdůrazňují se také příklady starých šlechtických mecenášů a nejrůznějších projevů filantropie ze starých časů.  A přitom nová brněnská komorní výstava ukazuje, že dobrodinci nepatří jenom do stavů staré bohaté šlechty, panovníků či duchovenstva. Ukazuje se, že mimořádné persony, které svojí soustavnou sběratelskou činností rozšířily unikátní sbírky Moravské galerie, mohou být od nás v čase vzdáleny jen nepatrně. To znamená nejen výraz dobrodiní, ale vlastně také jakýsi příklad pro druhé.

Tím mohla být nejen pro mecenáše brněnská lékařka, milovnice umění a sběratelka Marie Richterová, která rozšířila sbírky Moravské galerie v Brně například o dílo od Mikuláše Medka, velmi vzácný drobný miniaturní portrét od francouzského akademika 18. století Hyacinthe Rigauda či soubor historických palných zbraní. A jak se snaží pořadatelé zdůraznit, v kolekci darovaných předmětů z oblasti volného umění i uměleckého řemesla  jde zároveň o poctu jedné z nejštědřejších donátorek posledních let.

  • Hyacinthe Rigaud - Podobizna Catherine-Marie de Gendre zdroj: archiv Moravské galerie v Brně
  • Moravský řezbář, Světice s knihou zdroj: archiv Moravské galerie v Brně

Známá lékařka, která loni zemřela, věnovala galerii řadu cenných děl. Její kolekce ukazuje, že sbírat se dá nejen nákupem u starožitníků, ale respektované sběratelce někteří umělci sami darovali svá díla. Častokrát to byly také dary od vděčných pacientů. Marie Richterová, která se narodila roku 1927 v Horšovském Týně, vyrůstala od svých sedmi let v Brně. A právě tady od padesátých let minulého století působila jako známá lékařka. Nakonec pracovala jako dlouholetá primářka oddělení Kliniky infekčních chorob ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích.

A jak ukazuje soubor vystavených uměleckých předmětů a starožitností, který Richterová za života shromáždila, jde skutečně o pozoruhodnou kolekci. Jsou to pozoruhodná díla gotického sochařství, ale také barokní i moderní malby, volné grafiky či ukázky uměleckého řemesla. Za jeden z nejvzácnějších předmětů z věnovaného konvolutu kurátoři právem považují vzpomínaný drobný miniaturní portrét od francouzského akademika 18. století Hyacinthe Rigauda.

Na sklonku svého života, v roce 2002, se doktorka Richterová rozhodla výběr nejhodnotnějších kusů z vlastní sbírky věnovat Moravské galerii v Brně. Stala se tak příkladem uměnímilovné ženy, která si ovšem svoje poklady neschovává se sobeckou zálibou toliko pro vlastní potěchu, ale dovolí, aby se z nich mohli těšit i ostatní lidé. Richterová se tak stala příkladem osvícené mecenášky v době, kdy jsou podobná gesta spíše výjimkou. Jak krásnou, lze dlouhodobě vidět v Místodržitelském paláci.