Masarykova univerzita má nový kampus

Brno - Masarykova univerzita v Brně otevřela další část rozsáhlého univerzitního areálu v městské části Brno-Bohunice. V den zahájení akademického roku tak získali studenti Přírodovědecké a Lékařské fakulty nové učebny, laboratoře a další zázemí. Nové prostory obsadí 160 zaměstnanců a 1400 studentů.

V pondělí 17. září skončila slavnostním otevřením nových objektů takzvaná Modrá etapa výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. „Celkový počet objektů je dvanáct, z toho sedm pavilonů, takzvaný pavilon Z, dále potom Energo centrum, Informační centrum a různé propojovací koridory,“ upřesnil kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček. Nové budovy obsadí Biologický, Biochemický a Patologický ústav Lékařské fakulty a dva ústavy Přírodovědecké fakulty.

„Pro nás to znamená obrovský krok vpřed, protože chemie byla v areálu na Kotlářské ve dvou starších budovách, které v mnohém už nevyhovovaly z prostorových i hygienických důvodů,“ uvedl děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Milan Gelnar.

Takzvaná modrá etapa stála Masarykovu univerzitu jeden a půl miliardy korun. Na financování projektu se podílel stát spolu s Evropskou investiční bankou.

Výstavba brněnského Univerzitního kampusu je nyní v polovině a počítá se ještě s výstavbou dalších 19 objektů, včetně dvou sportovních hal, dopravního terminálu a pavilonů pro Fakultu sportovních studií. Celý kampus Masarykovy univerzity by měl být dokončen v příštím roce.

Vydáno pod