Lze omlouvat tisíce mrtvých touhou člověka po svobodě?

Milovníky dokumentů o válečných událostech zveme k televizní obrazovce. V pondělí 14. dubna 2014 ve 20:00 hodin na ČT2 nabízí Televizní studio Ostrava reprízu dokumentárního filmu Banderovci, filmu o ukrajinských nacionalistech, kteří si až příliš pozdě uvědomili, že bojovali předem ztracenou válku.

Dokumentární film Banderovci hledá odpověď na otázky, které jsou i na samotné Ukrajině velmi citlivým a výbušným politickým tématem. Vypráví příběhy lidí, které utrpení pod stalinistickým režimem přimělo ke krajním činům. Ptá se, zda lze omlouvat tisíce a tisíce mrtvých touhou člověka po svobodě. A také se pokouší českému divákovi konečně bez ideologických předsudků přiblížit, kdo byli stoupenci Stepana Bandery.

Režisér Aleš Koudela k tomu dodává: „Vždy nám byli prezentováni jako fašisté a vrazi, kteří na našem území napáchali mnoho zvěrstev. Když jsme začali připravovat dokument o nich a zabývali jsme se podrobněji hnutím ukrajinského národa za vlastní samostatnost, uvědomili jsme si, že má mnohem hlubší historické kořeny a že působení banderovců nelze nazírat jednostranně. Dnes, viděno v širším kontextu, s využitím otevřenějších svědectví a nově zpřístupněných archivů, se pokoušíme o plastičtější obraz. Rozhodně jsme nezamlčeli žádná fakta o násilných projevech nacionalismu a antisemitismu během bojů za samostatnost Ukrajiny, v dokumentu jsou svědectví o vyvražďování polských vesnic i českých sídel na Volyni a nakonec o krvavém postupu zbylých banderovců přes Československé území v období let 1945-1947.“

Během sledování dokumentu se v mysli diváků jistě také ozvou otázky: Jaký to všechno mělo smysl, když poválečná Ukrajina zůstala začleněna do Sovětského svazu? A jaká je vlastně perspektiva dnešní samostatné Ukrajiny? Jak velký lze předpokládat vliv současného Ruska? Kolik archivů a jiných historických pramenů se před badateli a dokumentaristy znovu neprodyšně uzavře?

Vysílání: pondělí 14. dubna 2014 na ČT2 ve 20:00 hodin

www.ceskatelevize.cz/banderovci