Lékaři v Brně použili unikátní metodu diagnostiky srdce

Brno - Ischemická choroba srdeční, nedostatečné prokrvení orgánu, je v České republice jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Pokud srdce není dostatečně prokrveno, následuje infarkt, který může skončit smrtí. Doposud bylo nezbytné provést náročná operativní opatření, aby se zjistil skutečný stav koronární tepny. V současnosti však existují i mnohem šetrnější způsoby. Právě takový způsob byl aplikován ve Fakultní nemocnici Brno, kde skupina lékařů, pod vedením Petra Kaly, předvedla zákrok v praxi.

Metoda profesora Bernarda de Bruyna, který se na unikátním vyšetření interaktivně podílel, má usnadnit způsob diagnostiky srdce. Za pomoci sondy, která je vedena od třísla, je změřen krevní tlak před a za zúženým místem srdeční tepny. Lékaři tak mohou zjistit skutečný stav pacientova srdce a odložit nezbytné zákroky až o pět let.

„S metodou jsme začali počátkem devadesátých let. Nejdříve byla teorie, potom následovaly laboratorní testy, testy na zvířetech. Je to velice zdlouhavý proces,“ uvedl zakladatel metody De Bruyne.

Samotná operace byla součástí akce Middle European FFR Workshop, který spolu s domovskou klinikou profesora Bernarda de Bruyna v Aalstu pořádala kardiologická klinika FN Brno. Workshopu se zúčasnilo na čtyřicet dalších lékařů převážně z ČR a ze Slovenska.

„Jsme nejzkušenější centrum v republice. Proto jsme byli schopni uspořádat takové významné setkání, které je ve střední Evropě vůbec poprvé,“ uvádí Petr Kala. Workshop si klade za cíl seznámit lékaře s unikátní technikou. „Někdo se nové metody bojí, pro někoho to však může být první zkušenost,“ dodává Kala.