Kvůli chybě úředníků zarostla step dřevinami

Letonice (Vyškovsko) - Čtyři roky musela čekat Národní přírodní rezervace Větrníky na Vyškovsku, až pro ni Ministerstvo životního prostředí schválí plán péče. Platnost toho posledního skončila v roce 2007 a od té doby oblast zůstávala ladem. Na pěti hektarech své rozlohy postupně zarostla náletovými dřevinami. Image neprostupného „pralesa“ se má ale brzo zbavit. V těchto dnech začínají dobrovolníci na vzácné stepní louce keře likvidovat.

Na necelých 25 hektarech severně od Letonic se rozkládá málo známá Národní přírodní rezervace Větrníky. Důvodem pro zřízení rezervace se stala přítomnost vzácné stepní květeny. Zvlášť vzácná je pro ochránce přírody stepní tráva kavýl tenkolistý, jenž patří mezi silně ohrožené druhy. Jenomže chráněné druhy odtud postupně mizí - stíní jim totiž keře a další náletové dřeviny, které na louku s charakteristickým zvlněným povrchem původně nepatří.

„Vlivem způsobu hospodaření lokalita z velké části podlehla náletu keřů a stromových dřevin. Zatímco v padesátých letech zde byla obrovská plocha travnaté zeleně, 25 hektarů trávy a sem tam nějaký keř, dneska je to skoro naopak,“ uvedl Jiří Novotný ze spolku Manner, který se zabývá ochranou a údržbou krajiny.

Přestože se do likvidování nepatřičných dřevin s cílem zachování stepní povahy krajiny investovaly nemalé peníze, za poslední čtyři roky přišly zcela vniveč. Ruce ochráncům přírody svázala absence nového plánu péče, který vydává Ministerstvo životního prostředí. „Čtyři roky jsme tady nemohli provádět žádné práce. Takže i místa, která se už podařilo vyčistit, bez dalších zásahů postupně zarostla znovu,“ krčil rameny Novotný.

Jak k něčemu takovému mohlo dojít? Sami úředníci přiznávají, že na ministerstvu vládne chaos. „V momentě, kdy dobíhal v rezervaci Větrníky plán péče, tady probíhala pozemková úprava, která jeho zpracování zdržela. Zároveň dochází k situacím, kdy plány péče dobíhají současně v několika místech, a tak není vždy v našich silách zajistit, aby na sebe plány péče plynule navazovaly,“ vysvětlila situaci mluvčí Ministerstva životního prostředí Michaela Jendeková.

Kvůli zmatkům v dokumentech se teď dobrovolníci do obnovy Větrníků museli pustit úplně od začátku. Bez jejich pomoci by si Větrníky, které platí za nejstarší chráněnou lokalitu na Moravě, svůj charakter už dlouho neudržely. Už na jaře by však křovinořezy a motorové pily měli vystřídat přirození správci stepí - stáda ovcí.

Jiří Novotný ze sdružení Manner o potřebě obnovy stepi (zdroj: ČT24)

Národní přírodní rezervace je nejvýznačnější kategorií ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény. V Jihomoravském kraji jich je v současnosti osmnáct.

Vývěry Punkvy - V lokalitě se nacházejí vývěry říčky Punkvy, Punkevní jeskyně, propast Macocha, Kateřinská jeskyně, Amatérská jeskyně, Koňský spád a mnoho dalších zajímavých přírodních úkazů.
Habrůvecká bučina - Součást CHKO Moravský kras, důvodem ochrany jsou lesní porosty (bučiny a dubové bučiny) na vápencích a zvláštní krasové jevy.
Býčí skála - Jeskyně Býčí skála se nachází ve střední části Moravského krasu. Společně s Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice. Česká televize v této oblasti nedávno natáčela pohádku Sněžný drak.
Hádecká planina - Je součástí Moravského krasu, tvoří ji krasové plošiny navazující na lom Hády. Objevují se zde ohrožené druhy rostlin i živočichů.
Krumlovsko-rokytenské slepence - Rezervace se nachází na členitém území kolem říčky Rokytné zahloubené v permských slepencích.
Pouzdřanská step - Kolby - Důvodem ochrany je stepní flóra a fauna s komplexem teplomilných doubrav a dubohabřin.
Děvín - Kotel - Soutěska - Součást CHKO Pálava. Vyskytují se zde jedinečné ekosystémy fauny a flóry a na území jsou pozůstatky lidských sídlišť již z mladší doby kamenné. V Děvičkách stojí zřícenina hradu ze 13. století.
Křivé jezero - Rezervace zahrnuje pravobřežní část dyjské nivy včetně slepého ramene. Nacházejí se zde mokřady a lužní louky, hnízdí zde vzácné druhy ptactva.
Tabulová - Kočičí skála - Růžový vrch - Chráněné území zahrnuje bradlo Stolové hory v Pavlovských vrších západně od Klentnice. Důvodem ochrany jsou skalní společenstva suchých trávníků na vápencovém podkladě.
Slanisko u Nesytu - Oblast s vysokou koncentrací soli v půdě, vyskytují se zde slanomilné rostliny. Dříve se zde nacházely sirné prameny.
Lednické rybníky - Rybníky jsou součástí Lednicko-valtického areálu. Skládá se z celkem pěti rybníků, v jejichž okolí hnízdí vzácní vodní ptáci.
Ranšpurk - Část lužního lesa pralesovitého typu nedaleko Lanžhota na soutoku Moravy a Dyje.
Cahnov - Soutok - Rezervace se rozkládá osm kilometrů jižně od obce Lanžhot. Na jejím území se nachází vzácný lužní les pralesovitého typu a záplavová louka s typickou mokřadovou vegetací.
Čertoryje - Leží u obce Hrubá Vrbka na Hodonínsku. Nacházejí se zde bělokarpatské louky s bohatou květenou i zvířenou.
Zahrady pod Hájem - Oblast zahrnuje komplex květnatých karpatských luk a luhových stepí.
Jazevčí - Rezervace se nachází u obce Javorník v okrese Hodonín. Vyskytují se zde vstavačovité rostliny, zároveň je oblast nalezištěm minerálních kamenů.
Porážky - Důvodem ochrany je zabezpečení jediné lokality všivce statného (Pedicularis exaltata) v Česku.

Vydáno pod