Kuře se záchranným kruhem, symbol sbírky Pomozte dětem, nadělovalo

V ostravském televizním studiu se 29. října setkali zástupci občanských společností, sdružení a charitativních organizací, jejichž projekty získaly finanční podporu ze sbírky „Pomozte dětem“. Letošní čtrnáctý ročník pořádaný Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí přinesl pro regiony Moravskoslezsko, Jihovýchod a Střední Morava necelých pět a půl milionu korun.

Peníze, které pomáhají podpořit práci s handicapovanými i jinak znevýhodněnými dětmi, převzali úspěšní předkladatelé jednotlivých projektů z rukou Aleny Šváchové z NROS a Jolandy Pilařové z TS Ostrava. 

Všechny tyto projekty pomáhají zaplnit mezery v systému naší sociální nebo zdravotní péče, mnohdy fungují jako významná pomoc rodinám s těžce nemocnými dětmi, případně podporují osobní asistenci nebo individuální péči v zájmu rozvoje talentů, pohybových dovedností a jiných aktivit. Z patnácti podpořených subjektů jmenujme alespoň občanské sdružení Podané ruce z Frýdku-Místku, které zajišťuje osobní asistenci pro handicapované děti nebo Mobilní hospic Ondrášek z Ostravy-Dubiny, který rozšířil svoji působnost i na pomoc rodinám pečujícím o umírající děti. Silný dojem zanechali za sebou lidé ze sdružení PIAFA ve Vyškově, kteří budují integrační centrum nebo Střední, základní a mateřská škola JISTOTA z Prostějova, která získala prostředky na zajištění bezpečné dopravy pro své handicapované žáky.

  • Kuře v Televizním studiu Ostrava zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4087/408689.jpg
  • Pomozte dětem zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3464/346400.jpg
  • Kuře v Televizním studiu Ostrava zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4087/408687.jpg
  • Kuře Pomozte dětem zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4032/403189.jpg

Účastníci této malé slavnosti ve studiu se následně sešli u kulatého stolu v jednací místnosti TS Ostrava, aby společně se zástupci Nadace rozvoje občanské společnosti debatovali na téma nedostatečné podpory některých služeb poskytovaných na bázi naprosté dobrovolnosti. Podělili se o své zkušenosti s financováním činnosti a komentovali současnou roli NROS i s výhledem na budoucnost sbírky Pomozte dětem.

Každý rok se v České republice narodí asi 100 tisíc dětí. Zvýšenou péči pro jejich zdravotní nebo sociální handicap potřebuje až 10 procent z nich. Celonárodní sbírka „Pomozte dětem“ je neuznávanější dobročinnou sbírkou v zemi. Za 14 let poskytli dárci téměř 180 milionů korun. Peníze pomohly více než 170ti tisícům dětí.

Žadatelé se ale mohou chystat na další 15. ročník. Už teď je na jeho kontě přes půl milionu korun.

12 milionů míří k potřebným (zdroj: ČT24)
Vydáno pod