Kulturní památka v Polné přináší radosti i starosti

Jihlava - Novou národní kulturní památkou se stal kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné na Jihlavsku. Jedna z nejvýznamnějších památek v Česku k sobě poutá pozornost nejen věřících, ale i turistů z domova a ze zahraničí. Členství v této prestižní společnosti však přináší místní farnosti i obecnímu zastupitelstvu četné povinnosti týkající se péče i využití tohoto architektonického skvostu.

Kostel Nanebevzetí panny Marie v Polné je trojlodní barokní bazilika, která je jednou z nejmohutnějších u nás. Věž vysoká 63 metrů je zdaleka viditelnou dominantou. Chrám byl vystavěn italskými mistry v dobách největšího rozmachu města. „Je to barokní stavba z roku 1700-1707, dominanta našeho města a chlouba naší farnosti,“ upřesňuje děkan polenské farnosti Zdeněk Krček. „Kostel je reprezentantem tzv. radikálního baroka a je významný nejenom po stavební stránce, ale unikátní štukovou výzdobou v interiérech,“ doplňuje děkana Martina Veselá z Národního památkového ústavu.  

To nejcennější a nejkrásnější je k vidění uvnitř chrámu. Kromě ojedinělé štukové výzdoby od florentinských umělců se v Polné mohou pochlubit například Siebrovými varhany, které jsou největším zachovaným barokním nástrojem u nás, nebo také unikátním souborem deseti oltářů. „V současné době probíhají opravy bočních oltářů a rozpočet na tyto práce činí 110 milionů korun,“ informuje o postupu prací děkan Krček.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie od jara rozšířil počet národních kulturních památek na Vysočině. Ukazuje to na význam kostela, který přesahuje hranice kraje. V Polné si takového titulu a ocenění velmi váží, i když si uvědomují, jaké starosti budou mít se sháněním peněz na další opravy. „Maximálně spolupracujeme s farností a máme zájem, aby se zlepšily nejenom přístupové cesty, ale aby se opravila i fasáda a další prvky kostela,“ uvádí starosta Polné Jindřich Skočdopole. „Statut národní kulturní památka je v podstatě jakési symbolické poděkování za práci všem, kteří se za posledních 10 let na rekonstrukci kostela podíleli,“ vysvětluje Marina Veselá.

Obrovskou zásluhu na rekonstrukci kostela všichni připisují především děkanu Krčkovi, který vede celou polenskou farnost. Návštěvníky ochotně provede každým koutem kostela a všem poskytne i poutavý výklad. Na závěr prohlídky před návštěvníky odhalí také velké kostelní tajemství: tajnou komnatu, která kdysi ukrývala polenský poklad.

Ministr kultury slavnostně prohlásí chrám národní kulturní památkou při vyvrcholení polenské mrkvancové pouti a to v neděli čtrnáctého září v půl jedenácté.