Krypta vydala své tajemství

Zlín - Krypta pod kostelem Mistra Jana Husa v  Uherském Brodě konečně vydala po staletí skrývané tajemství.  Zároveň potvrdila domněnky archeologů, že v ní odpočívá Jan Trchalík, poslední římskokatolický kněz, který ve svatostánku sloužil.

Tunový betonový kryt  byl poslední překážkou  k cestě do krypty. Po dlouhých minutách se kolos konečně podařilo posunout. První pohled škvírou potvrdil, že krypta skutečně není prázdná. „Je tady zbytek masivní dubové rakve a pravděpodobně hrob muže, podle stehenní kosti se zdá , že hodně vysokého,“ popisuje první dojmy po otevření krypty Miroslav Vaškových ze Slováckého muzea  v Uherském Hradišti.   

Po chvíli pátrání v kryptě byla záhada definitivně vyřešena.Pomohl objev křížku a dokonce i zbytku kněžského roucha. „V kryptě je poslední římskokatolický kněz Jan Trchalík, který zemřel a byl zde pochován roku 1739,“ dodává Miroslav Vaškových.

Málokdo v Uherském Brodě ví, že kostel Mistra Jana Husa je vlastně největším městským pohřebištěm. V lodi kostela byli pohřbeni významní měšťané,všude jinde pak třeba oběti válečných střetů v okolí Uherského Brodu v 17. a 18.století. „Šlo by odebrat vzorky DNA, bohužel ale neznáme kompletní databázi DNA současných Broďanů, takže ty výsledky jsou pouze dokumentační,“ uvádí v souvislosti s nálezem Miroslav Vaškových.   

Kostel pochází ze 13.století ,teď už ho žádné tajemství neobklopuje. A po položení podlahy začne psát historii novou, na počátek listopadu je v něm naplánována první svatba.