Křečkova cesta do gubernie: nechci, aby musel ombudsman čekat před dvěřmi

Brno - Dnes již bývalý poslanec za ČSSD a prezident Svazu nájemníků Stanislav Křeček začal úřadovat jako zástupce veřejného ochránce práv. Vyměnil sídlo a z Prahy se přestěhuje do Brna. Mandát získal v tajné volbě v poslanecké sněmovně 3. dubna. Byl zvolen počtem 83 hlasů ze 164. Protikandidát Filip Dienstbier, bratranec senátora Jiřího Dienstbiera a proděkan právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který byl poslancům doporučován i ombudsmanem Pavlem Varvařovským, dostal jen 37 hlasů.

Stanislav Křeček doufá, že to nijak postoje ombudsmana nezmění. „Chci, aby úřad získal ještě větší vážnost. Je nepřijatelné, aby ombudsman přijížděl do Prahy, tam půl hodiny čekal na chodbě před vládou, která mu dá deset minut a pak zase odjel,“ prohlašuje Křeček.

S čím jste do nového úřadu přijel?
S velkými nadějemi a s tím, že rozhodně budu doufat, že se mi podaří pomáhat lidem na vyšší úrovni, než jsem činil dosud jako poslanec a jako advokát. Takže se na tu práci těším a věřím, že to bude ku prospěchu nejen úřadu, ale i lidí, kteří se na něj obracejí.

Reportáž Andrey Pavelkové (zdroj: ČT24)

Očekáváte od této pozice něco úplně jiného, než od své stávající?
Myslím, že příliš odlišně věcně to nebude. Do dneška se na mě obracely desítky lidí, kterým jsem pomáhal, rozdíly tu ale jsou. Není to rozhodování o stejných věcech jako v poslanecké sněmovně, nejsou to návrhy, ale blíží se to v tom, že to může ovlivňovat přijímání zákonů, podílet se zkušenostmi obyčejných lidí na jejich tvorbě. Čili myslím si, že odlišnost tady je, ale zkušenosti z minulé doby bez pochyby využiji.

Nemohu se nevyhnout otázce na Vaše rozloučení ve sněmovně a mediálně propíraný výrok, že odcházíte do gubernie, byť slovy ruského klasika.
Klasika 19. století. My Pražáci jsme samozřejmě zvyklí na řadu výroků Brňanů ohledně Práglu a podobných věcí, takže jsem si dovolil trošku zažertovat. Věřím, že rozumní lidé se smyslem pro humor, který je vlastní našemu národu, to rozumně vzali, a rozhodně v tom neviděli nějaké podcenění Brna nebo zdejších významných institucí. Jezdil jsem do Brna jako advokát k ústavnímu, městskému a krajskému soudu, takže to tady do jisté míry znám. Vážím si každé práce, která je ku prospěchu lidí, a rozhodně v mém výroku měl být spíše vtip, než zpochybnění čehokoliv.

Líšeňská radnice prý s kanceláří ombudsmana nekomunikuje
Zdroj: ČT24/ČT Brno

Svoji novou pozici ale nebudete mít jednoduchou, protože pan Varvařovský měl jinou představu o svém nástupci. Jak se k tomu postavíte?
To je jistě možné. Ale jsme oba profesionálové a já věřím, že tím nebude naše spolupráce zatížena. Máme stejné názory, souhlasím s tím, co dosud ochránce práv dělal, podporoval jsem ho vždycky ve sněmovně. Takže jsme zajedno i v tom, že jeho hlas není slyšet. Zákonodárci berou málo v potaz to, co on říká. V tomhle spolu souhlasíme. Mohl mít jiné představy, ale zástupce ombudsmana musí být volitelný. A zvolen jsem byl já. Nemyslím si, že by to mělo nějak bránit naší spolupráci.

Vydáno pod