Kreativita je věc, které se nezbavíš…

„Pro někoho být kreativní zní stejně jako být lenivý. Ale je to jinak. Ano, kreativní člověk asi jinak uklízí, on pravděpodobně i jinak vaří, jinak pracuje na zahradě, jinak přemýšlí, jinak přistupuje k věci. To je prostě věc, které se nezbavíš,“ říká Kateřina Ondřejková, kreativní producentka Tvůrčí producentské skupiny multižánrové tvorby.

Kateřino, jak se cítíš ve své nové roli?

Přiznávám, že strašně dobře. Být kreativním producentem je totiž příležitost, kdy mohu uplatnit obě stránky své osobnosti. Tu kreativní i tu producentskou. Šance, kterou jsem dostala si strašně vážím a doufám, že tady v Ostravě budou znovu vznikat zajímavé pořady, které v televizním vysílání nezapadnou, že budou mít svůj rukopis, vkus i skupinu tvůrců s nimi spojených… zkrátka projekty, které budou jednoznačně rozpoznatelné. To je věc, kterou bych chtěla vrátit.

Co je úkolem kreativního producenta?

Vývoj nových pořadů. Pracovní náplní kreativních producentů je vymyslet projekt nebo jeho koncepci, najít pro něj ideální realizátory a prosadit jej do výroby. Za tuto práci pak nesou osobní zodpovědnost. A to jak vůči autorům, s kterými spolupracují, tak vůči svým nadřízeným a především vůči televizním divákům.

Jaký je postup u nového pořadu? Vymyslíte – vyrobíte?

Mým úkolem je pořad připravit po stránce obsahové, ale také té producentské. To znamená zajistit lidi, který jej budou realizovat, připravit časový harmonogram, plán, v jakém je možné to realizovat, zajistit finanční stránku projektu, v jakých finančních mantinelech jsme schopni tu danou věc vyrábět, a pak s každým takovýmto projektem v ČT je třeba předstoupit před Programovou radu. Ta finálně rozhodne, zda tento projekt ČT chce a dá na něj peníze anebo jej prostě nechce. Pokud je projekt schválen, začneme ho vyrábět. Po roce výroby přejde pod provozní dramaturgii. Já už se dál o něj nebudu starat. Mým úkolem je jej vymyslet, vyvinout a po té co se zaběhne, přijít s projektem novým.

Tvůj nástup do nové funkce vzbuzoval spoustu i nevyřčených otázek typu, zda si nepřivedeš své spolupracovníky. Jestli bude práce pro „Ostraváky“.

Bude, a vlastně už i je, to kombinace obého. Přivedla jsem si lidi zvenčí, ale současně počítám s tím, že pro nás budou pracovat i Ostraváci. To je bez debat. Vlastně i ti, které jsem si přivedla, jsou Ostraváci.

Podle čeho si okruh těch, s kterými chceš pracovat, vybíráš? Co upřednostňuješ?

Kreativitu, pracovitost a samostatnost. Já chci vedle sebe partnery, které člověk nemusí nahánět a hlídat… Mne v televizi vychoval Čestmír Kopecký a z těch dob, kdy jsem s ním pracovala, si sebou nesu takové heslo, které bych strašně ráda uplatňovala ke svým spolupracovníkům. A to je, že mnohdy stačí nepřekážet.

Kateřino, říká se, že kreativci porušují obvyklá schémata a nemají rádi přísné definování. Souvisí to nějak s charakteristikou a zaměřením tvého multižánrové skupiny?

Ano. Je to tak. Kreativci se neradi nechávají svázat do nějakých přesně vymezených mantinelů, protože ta kreativita v nich potom vlastně hlodá a nabádá je, jak je mají překročit a opustit.

Proto ses do projektu přihlašovala s tou širokou tématikou?

Ano. Já jsem ve svém  projektu hned na úvod napsala, že zcela záměrně porušuji zadání, které bylo ve výběrovém řízení vypsáno. Že nechci napsat projekt na jeden ze žánrů. Psala jsem projekt pro regionální televizní studio. Domnívám se, že naše studio a jeho potenciál není dostatečně velký na to, aby zde vzniklo několik žánrových tvůrčích skupin. Myslím si, že není možné, aby regionální studio kopírovalo Prahu, protože nenabízí tolik možností. A ono se to potvrdilo. Samozřejmě, jsme tady pár měsíců a vlastně to prosazování a obhajování projektů teprve začne. V září bude taková velká vlna, kdy budu stát před Programovou radou s projekty, které jsme připravily a chtěli bychom je v Ostravě realizovat.  

Prozradíš nám něco bližšího, co připravujete?

Těch projektů, které v naší multižánrové skupině připravujeme, je velká řada. Nedávno mi udělalo velkou radost, že rada ČT schválila existenci kanálu ČT3, dětského kanálu, protože už jsem na programové radě prezentovala takovou rodinnou reality show vhodnou právě pro tuto stanici. Dále připravujeme zážitkový magazín pro aktivní seniory, televizní verze site specific divadelních inscenací.  Ucházíme se o práci na publicisticko-zábavných sériích, které jsou určeny pro úterní prime time.  Měly by to být docusoap nebo reality show, odrážející nějaký sociální problém ve společnosti. Ve vývoji mám taky docusoap o asistenčních psech, vyvíjíme denní vědomostní soutěž pro podvečer na ČT1, pouštíme se do filmových koprodukcí,…

V hrané tvorbě se právě dotáčí druhý televizní film. Zároveň už mám rozmyšleny dva nové dramatické cykly. Jeden s tématikou současné sociální dramatiky, ten druhý bude o ženských, které u sebe něco překonaly, něco podnikly a dosáhly úspěchu. Pochopitelně i autorky a režisérky budou ženy. Takže je toho hodně. Zdaleka neskončilo léto a já už usilovně pracuji na projektech pro rok 2013.

Ptala se: Taťána Reková

Vydáno pod