Jihlava zkvalitnila péči o postižené děti

Jihlava - V Jihlavě zahájilo činnost speciálně pedagogické centrum pro postižené děti. Vzniklo přístavbou a rekonstrukcí mateřské školy a na jeho vzniku se finančně podílela Evropská unie. Pravidelně ho navštěvuje 142 dětí, kterým slouží šest speciálně upravených tříd.

Centrum se zaměřuje na předškolní vzdělávání dětí se zrakovým, mentálním, tělesným i sluchovým postižením. V současnosti je to na Vysočině největší a nejmodernější zařízení svého druhu. Náklady na jeho vybudování se pohybují kolem osmi milionů korun. Na výstavbu centra uvolnila finanční prostředky i Evropská unie. „Mám z toho obrovskou radost. Peníze se účelně vynaložily. Je to nádherné zařízení,“ potvrzuje primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

„Neměli jsme už prostory, kde by se dalo pracovat, takže to byly takové šatny a denní místnosti. Stalo se to neúnosné jak pro děti, tak pro rodiče i moje pracovníky,“ vysvětluje důvod vzniku centra jeho ředitelka Ljubica Váchová-Nováková.

Zřízením nového speciálně pedagogického centra však péče o postižené děti v Jihlavě nekončí. Zdejší pracovníci chtějí pomoci vybudovat chráněné dílny a najít postiženým uplatnění v běžném životě.