Jihlava bojuje proti bariérám

Jihlava - Z Jihlavy se stává bezbariérové město, tělesně postižení i rodiny s kočárky budou mít možnost se pohybovat po městě s daleko větší lehkostí, než jak tomu bylo doposud. Na Masarykově náměstí je kupříkladu chodník, který působí jako bezbariérový, nicméně na konci přechodu čeká vozíčkáře náročná překážka v podobě obrubníku. Takových míst je na náměstí šestnáct a Magistrát města Jihlavy se rozhodl tyto překážky odstranit.

„Ty chodníky jsou pro nás skutečně příliš vysoké a představují pro nás velký problém,“ říká paraplegik Jiří Rambousek. Jiný z paraplegiků potvrdil, že například na zimní stadion není pro vozíčkáře vůbec možný přístup. S odstraňováním bariér se v Jihlavě ovšem teprve začíná a dnes se bagry poprvé zakously do pro vozíčkáře nepřátelského povrchu jihlavského Masarykova náměstí.

„Cílem té práce je odstranit bariéry mezi chodníky a ulicemi,“ potvrzuje účel stavebních prací na náměstí mluvčí Magistrátu města Jihlavy Radek Tulis. Náhodně oslovení vozíčkáři si iniciativu města velice pochvalovali. „Jsem tím příjemně překvapen a doufám, že dojde i na ostatní místa ve měste,“ zdůraznil paraplegik Jindřich Jonák.

Jihlavští vozíčkáři v těchto dnech zakládají občanské sdružení, které chce na zbytečné překážky upozorňovat. Kromě ulic a chodníků se zaměří i na budovy nebo parkoviště. Kritická situace je především před nemocnicí, kde jsou pro paraplegiky vyhrazena pouze čtyři místa. To členové sdružení považují za zcela nedostačující a budou žádat zvětšení prostoru určeného pro parkování postižených.

„Domnívám se, že se peníze na potřebné úpravy najdou. Je to o prioritách a pokud si zastupitelstvo vytyčí zpříjemnění života těchto spoluobčanů za svoji prioritu, nebude to problém,“ říká náměstek primátora Radek Vovsík optimisticky. Hlavní trasy pro pěší v centru Jihlavy by měly být bez bariér do konce října. Město za stavební práce zaplatí 1,5 milionů korun.

Vydáno pod