Jeseníky mají novou přírodní rezervaci

Ostrava - Jeseníky mají ode dneška novou přírodní rezervaci. Správa zdejší chráněné krajinné oblasti ji vyhlásila v okolí hory Břidličná. Proti nebyli v zásadě ani majitelé pozemků - Lesy ČR. Pro nejvyšší polohy rezervace jsou charakteristické horské smrčiny a alpinské biotopy s celou řadou vzácných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní rezervaci Břidličná vyhlásili ochranáři přírody po více než dvou letech. Navazuje na nejcennější partie Jeseníků a svou hodnotou se vyrovná i Krkonoším. Krajina je tu skoro nedotčená, místy připomíná prales a horskou divočinu. Svou rozlohou 650 hektarů je třetí největší rezervací v Jeseníkách. „Břidličná hora je významná svými kamennými a skalními útvary, které jsou lokalizovány především v těch vrcholových partiích,“ připomíná Jindřich Chlapek ze Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky.  
 
Do okolí hory Břidličná se kvůli odlehlosti a náročnému terénu příliš mnoho turistů nevydává. Před dvěma lety tu ornitolog pozoroval pár orlů skalních a pravidelně sem zalétává sokol stěhovavý. Na místě roste i řada druhů rostlin, které jsou pozůstatkem z dob ledových. „Zrovna v této rezervaci já velký přínos nevidím. Možná je to jenom taková hra na ochranu přírody. Kdyby se to úsilí napnulo k tomu, abychom neuřízli kus kopce a nepostavili tam přehradu, bylo by to rozumnější,“ domnívá se starosta Staré Vsi Pavel Hejsek.     
  
S vyhlášením přírodní rezervace souhlasili i lesníci. Zdejší porosty pro ně měly už dlouho funkci pouze ochrannou. Hospodaření se tím tedy nijak nenaruší. „Trošku jsme měli spor pouze v oblasti ochrany přírody proti kůrovci. Tam jsme došli ke kompromisu. Vypadá to, že i proti kůrovci budeme moci zasahovat,“ říká lesní správce v Loučné nad Desnou Tomáš Pospíšil. „Při každém vyhlašování přírodní rezervace mohou nastat určité problémy. V tomto případě probíhala komunikace s Lesy ČR překvapivě snadno,“ neskrývá spokojenost Jindřich Chlapek.   
    
Ochranáři přírody se růstu turistů v této oblasti neobávají. Rezervaci podle nich budou vyhledávat pouze nadšenci, kteří území nepoškodí.