Jakub Jan Ryba, učitel a hudební skladatel, spáchal sebevraždu

Rožmitál pod Třemšínem - Jakub Jan Ryba, autor České mše vánoční, jedné z nejhranějších skladeb v období Vánoc, složil 1 374 duchovních a světských skladeb. Byl stoupencem snah o znovuvzkříšení českého jazyka a o jeho kulturní prosazení. Jeho osvícenské novátorství se nesetkalo s pochopením vrchnosti a Ryba 8. dubna 1815 spáchal sebevraždu. Jakub Šimon Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích. Na studiích v Praze ho zaujala klasická poezie a filozofie, studoval Voltaira, Rousseaua a stal se přívržencem osvícenské ideologie.

Hudbě se Ryba věnoval již od dětství, hrál na klavír, housle a varhany. Za svůj život složil přes tisíc opusů. Z více než tisíce světských děl jsou oceňovány dvě sbírky písní na slova českých obrozeneckých básníků. Odkaz chrámových skladeb tvoří přes 200 děl, z nich 19 mší je určeno pro vánoční čas. 

V únoru 1788 přijal Ryba místo venkovského kantora v Rožmitále pod Třemšínem. Zde měl jako přívrženec osvícenské ideologie celá léta konflikty s církevními a vrchnostenskými nadřízenými. Zcela vnitřně rozvrácený a fyzicky vysílený 8. dubna 1815 spáchal sebevraždu.