Intervenční centrum v Olomouci prochází rekonstrukcí

Olomouc - Už rok a půl funguje v Olomouci Intervenční centrum pro oběti domácího násilí. Jen v loňském roce pomoc vyhledalo 112 lidí, letos už 80. Protože chce Intervenční centrum svým klientům nabízet důstojné zázemí, rozhodlo se zrekonstruovat své prostory.

Za domácí násilí je považován opakovaný psychický a fyzický teror, může však mít i sexuální či ekonomický podtext. Pracovníci intervenčního centra proto úzce spolupracují s policií. Psycholog Drahomír Ševčík uvedl, že Intervenční centrum v Olomouci má k dispozici 2 pracovny, kde působí 3 pracovníci, služba nabízí sociálně právní poradenství a psychologicko emocionální podporu.

Za prvního půl roku řešili policisté v kraji už 18 případů domácího násilí, z toho osmkrát zasahovali v Přerově. Policie má právo násilníka vykázat ze společného bydlení na deset dnů, o dalších 30 dnů může tuto dobu prodloužit soud. Tisková mluvčí Oblastního ředitelství PČR Přerov Michaela Sedláčková vysvětlila, že policisté musí vyhodnotit, zda se skutečně jedná o domácí násilí. Jednání musí naplnit určité znaky a musí být přesně stanoveny role: kdo je oběť, kdo je poškozený, útoky by měly mít stupňující se tendenci.

Aby intervenční centrum nabídlo svým klientům důstojné zázemí, rozhodlo se zrekonstruovat půdní prostory, což přijde na 10 milionů korun. Evropská unie uhradí 75 % nákladů, zbytek dodá Olomoucký kraj. Podle náměstkyně krajského hejtmana Jitky Chalánkové je Olomoucký kraj na špici budování zázemí pro osoby ohrožené domácím násilím, kromě centra v Olomouci má ještě pobočku v Jeseníku, která byla otevřena letos dubnu.

Mezi osoby, na nichž je pácháno domácí násilí, nemusejí nutně patřit pouze ženy. Pomoc vyhledali už i tři muži,m u nich se většinou jedná o tzv. mezigenerační násilí ze strany dětí.