Informace a pokyny pro zasílání materiálů do projektu Digináves

V rubrice Vaše zprávy zveřejňujeme i materiály z projektu Digináves. Pošlete nám na web Portálu ČT24 příspěvky o tom, co se stalo u vás v obci nebo městě, jakou akci jste uspořádali, čím žije váš region. Podělte se s ostatními o informace, fotografie nebo videa, porovnejte dění u vás s akcemi v jiných částech republiky, pochlubte se svými schopnostmi.

Příspěvky můžete zaslat v těchto formátech:

1) fotografie – formát .jpg; preferujeme zmenšené soubory o velikosti do cca 500 kB (jeden snímek); maximálně 10 fotografií.
2) video – formát .wmv; komprimaci nastavit tak, aby výsledný soubor měl velikost cca 2 – 15 MB; stopáž příspěvků nejlépe od cca 30 sekund do 3 minut; preferujeme sestříhané materiály; pokud v reportáži hovoří respondenti na kameru (rozhovor), uvítáme doplnění titulků (jmenovky) přímo do reportáže; je možné zaslat i nesestříhané video (tzv. hrubý materiál) z nejzajímavějšího momentu akce, maximální stopáž 1 minuta.

Způsob odeslání příspěvku:

1) mailem – připojte jako přílohu k mailu a odešlete na adresu: diginaves-kontribuce@ceskatelevize.cz
Pozn.: maximální velikost přílohy nebo příloh cca 4 MB (v součtu) – podle parametrů vašeho mailového serveru.
2) s využitím internetových služeb typu „úschovna“ – vložit soubor tam a mailem poslat odkaz na adresu diginaves-kontribuce@ceskatelevize.cz (vhodné pro objemnější soubory, zejména videa).

Textové informace:

Ke každému zasílanému nebo vkládanému materiálu (fotografie, videa) prosím připište tyto informace:

a) stručný popis tématu a návrh textové anotace na webovou stránku. (Snažte se odpovědět na základní otázky KDO, CO, KDY, KDE, popř. i PROČ a JAK?)
b) kontaktní údaje – jméno a příjmení autora; obec / region, ze kterého zpráva pochází; mailová adresa autora a telefonní spojení (je-li k dispozici) – nejlépe mobilní.

Upozornění:

Vložením nebo odesláním zásilky a jejím zveřejněním na webu ČT24 nevzniká nárok na honorář. Přispěvatel odesláním materiálu do ČT potvrzuje svůj souhlas s licenčními podmínkami.

Kontaktní adresa pro dotazy a připomínky k projektu Digináves: diginaves@ceskatelevize.cz