Hospodaření Lesů ČR v lužních oblastech se musí změnit

Břeclavsko - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na základě podnětu Hnutí DUHA zakázala ničit v lužních lesích Biosférické rezervace Dolní Morava na soutoku Dyje s Moravou vzácné druhy hmyzu a rostlin. Přikázala státním lesům, aby přestaly používat kontroverzní techniky, které poškozují půdu.  Lužní lesy pod Břeclaví patří mezi nejvzácnější části české přírody. Jsou součástí evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000. Rostou tam nejstarší duby, jilmy a habry v České republice. Domov tam má řada druhů flóry i fauny ohrožených vyhubením, pro které se místům nad soutokem přezdívá Moravská Amazonie.

„Česká inspekce životního prostředí přijala toto opatření na základě výskytu zvláště chráněnných druhů v této lokalitě, kdy hrozí úbytek těchto druhů,“ říká Vítězslav Polách z brněnské pobočky ČIŽP.

Ekologové z Hnutí DUHA upozorňují zejména na problematické frézování pařezů. To se používá v lesnictví běžně - usnadňuje práci při vytváření místa pro nové vysazování stromů. Vykácené plochy se nejprve těžkou mechanizací přeorají, frézami se doslova rozemelou pařezy a pak se sázejí nové stromky. Prakticky se tak ale zničí vše, co se nachází ve dřevě pařezů a v zemi do hloubky 20 centimetrů: vzácní roháči velcí, populace bledulí letních, rostliny, která je na červeném seznamu druhů kriticky ohrožených vyhubením, i oblíbených sněženek či ladoňek. Postup přímo zabíjí i další vzácná zvířata, včetně čolků.

Vítězslav Polách z ČIŽP o zákazu orby a frézování (zdroj: ČT24)

Zákaz se týká celých 70 hektarů na území Biosférické rezervace Dolní Morava. Lesy ČR tam nemůžou připravovat půdu pro novou výsadbu. Proti zákazu stávajícího způsobu hospodaření se proto lesy odvolaly a čekají, jak o něm rozhodne Ministerstvo životního prostředí ČR.