Hody v Kyjově

Jednu z největších udržovaných městských tradic hodů na Moravě mají v Kyjově. Krojovaný průvod se odebral od zámečku náměstím směrem ke kyjovské radnici požádat o starostovské povolení hodů. Zatímco vloni přijel mezi hodaři i Martin na bílém koni, letos na tradiční Martinské hody v Kyjově pršelo. Tradice hodů zde trvá nepřetržitě již od 50. let.