Hlavní body volebního programu ČSSD pro sněmovní volby

Hlavní body volebního programu ČSSD pro květnové volby do Poslanecké sněmovny tak, jak byly předneseny na zasedání Ústředního výkonného výboru (ÚVV).

 Ekonomika:

- vést aktivní proexportní politiku (zaměření exportu na nové trhy - Čína, Rusko, Indie, země severní Afriky, Jižní Ameriky)

- zjednodušit a zrychlit čerpání prostředků z fondů EU, příprava dalšího programovacího období na roky 2014 až 2020

- od roku 2013 snížit deficit veřejných rozpočtů pod tři procenta HDP a přijmout euro v letech 2015-2016

- postupné vyrovnání hospodaření státního rozpočtu nejpozději do roku 2018

Daně:

- obnovení progresivního zdanění, zjednodušení konstrukce základu daně z příjmu fyzických a právnických osob, zvýšení daně z příjmu právnických osob ze současných 19% na 21%

- postupné zvýšení spotřební daně z lihovin a tabákových výrobků

- zavedení dědické daně u dědictví nad deset milionů korun

- zavedení majetkových přiznání při nabytí nemovitého majetku nad deset milionů korun

- sjednotit výběr daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění do jedné státní organizace

Právní stát:

- posílení vlivu státu nad činností exekutorů

- vytvořit kariérní a etické řády v justici

- přijetí zákona o vnitřní bezpečnosti

- zřízení resortního ombudsmana u Policie ČR

- daňové úlevy pro dobrovolné hasiče

Boj s kriminalitou:

- samostatný útvar pro boj proti extremismu

- vytvoření protiteroristického centra

Boj s korupcí:

- obnovení finanční policie

- povinné internetové aukce pro veřejné instituce u určitého typu smluv a objemu

- zavedení černých listin, na něž budou zařazeny společnosti, které se dopustí korupčního jednání

Zdravotnictví:

- zrušit poplatky u lékaře a v lékárnách, zabránit privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven

- zavést dobrovolné komerční pojištění

- kategorizace zdravotní péče, tvorba katalogů péče hrazené z povinného pojištění

- růst podílu HDP, jež jde do zdravotnictví, cílem je průměr EU, tj. osm procent

Školství:

- posílit autoritu učitele, poskytnout mu vyšší právní ochranu

- standardizované zkoušky pro přijetí na maturitní obor

- zavést časově flexibilnější standardizované zkoušky, které by nahradily těžkopádné státní maturity

- zavedení spoření na vzdělání, půjčky pro studenty

Sociální oblast:

- zvýšená podpora v nezaměstnanosti pro nezaměstnané v předdůchodovém věku

- zvýšit mzdy sociálních pracovníků

- lepší dostupnost sociálních služeb na venkově

Rodiny s dětmi:

- podporovat především narození prvního dítěte - vyšší porodné, vyšší přídavky na děti

- podpora finančně dostupných volnočasových aktivit

- finanční podpora formou stipendií, grantů, slev pro studenty a rodiny (pro rodiny usilující o vzdělávání svých dětí včetně dětí se zdravotním postižením)

Doprava

- zachovat národního provozovatele osobní železniční dopravy

- dokončit zavedení mýtného na silnicích 1. třídy

- zachování Letiště Praha v plném vlastnictví státu

- prodej ČSA pouze strategickému partnerovi se zárukami rozvoje

Energetika

- zahájení výstavby nových bloků jaderné elektrárny Temelín a modernizace jaderné elektrárny Dukovany

- přísnější regulace a nezávislý dohled nad transparentností tvorby cen

Zahraniční politika:

- podpořit EU ve snaze prosadit celosvětovou dohodu o snižování emisí skleníkových plynů a vytvořit společnou energetickou politiku

- posilovat vztahy mezi EU a NATO

- podpora uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem

Životní prostředí:

- zjednodušit přístup k programu Zelená úsporám, buď přímo díky metodě splátek investice z úspor, nebo nepřímo v podobě levnějšího tepla díky renovacím rozvodů tepla

Resort obrany:

- zvýšení účinnosti a efektivity činnosti vojenského zpravodajství

- přijetí národní strategie pro působení Armády ČR v zahraničních operacích

Zemědělství:

- podpora exportu vybraných komodit, exportní úvěry a garance

- posílení marketingové podpory značek Klasa

- rovný přístup ke všem členům EU bez ohledu na datum jejich vstupu

Kultura:

- zrychlit postup digitalizace knihoven

- dokončit církevní restituce

Zdroj: Prezentace oranžových knih na ÚVV ČSSD

Vydáno pod