Historie.cs: Studená válka a Marshallův plán

Traduje se, že studená válka začala pověstným projevem W. Churchilla ve Fultonu. Soudobí historici se však více přiklánějí k názoru, že její začátek je nutno posunout o několik let dozadu, do doby 2. světové války, kdy se již začala spouštět železná opona. Jak se rozdělení světa a čím dál tím větší tlak ze Sovětského svazu projevoval v tehdejším Československu? Například příkazem Moskvy odmítnout tzv. Marshallův plán. Dalo se tomuto tlaku odolat, mohli jsme jít alepoň tzv. finskou cestou? Hledejte odpovědi společně s Historií.csv sobotu od 23:04.