Hippoterapie v Havlíčkově Brodě

Od roku 1998 v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě existuje Nadační fond pro hipoterapii. Ve své práci využívá léčebné účinky jízdy na koni. Fondu se v současné době podařilo zavést hipoterapii do praxe. Hippoterapie zde slouží převážně pacientům hospitalizovaným v psychiatrické léčebně. Z menší části ji využívají i ambulantní klienti, což jsou rodiny s dětmi s kombinovanými vadami. Hlavním přínosem by mělo být navázání, nebo zlepšení kontaktů a komunikace prostřednictvím koně. O koně se starají ošetřovatelky za pomoci pacientů.Reportáž vytvořili posluchači Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě.

Vydáno pod