Hejnická bazilika má opět své kříže

Dne 8. prosince proběhlo umístění dvou křížů na věži hejnického kostela. Ty prošly kompletní rekonstrukcí. Restaurátoři je nově pozlatili, opravili, přidali spojovací kus na propojení s věží a do jedné báně uzavřely písemnosti, které odtud před rekonstrukcí vyzvedli. Zároveň je doplnili o současné listiny. Umístění křížů předcházely pečlivé přípravy. Kříže byly zhotoveny v roce 1729, po zásahu bleskem v roce 1833 byly poškozeny a v roce 1846 znovu instalovány. Poté byly zhruba každých padesát let opravovány, naposledy v tomto roce. Tím byla zakončena rekonstrukce průčelí hejnické baziliky.

Vydáno pod