Experimentální léčba nádoru mozku

Olomouc – Experimentální léčba velmi zhoubného mozkového nádoru, která využívá elektrický proud, probíhá už několik let i v České republice. Mezi prvními ji podstoupil Petr Janeček z Olomouce. Tato podpůrná metoda vznikla v Izraeli a stále se ověřuje v mezinárodních studiích.

Pan Petr Janeček patřil mezi první pacienty v České republice i ve světě, kteří absolvovali léčbu s pomocí elektrických impulsů. „Já jsem to samozřejmě bral jako další způsob léčby, určitě jsem tomu věřil,“ uvádí pan Janeček.

Další pacient, pan Petr Suchomel, využívá metodu nyní. Vybavení je menší – čtyřkilová krabička a elektrody umístěné na hlavě. „V noci si dávám hlavu rovnou do zásuvky, musím počkat, až se to rozsvítí. Mění se baterie,  jednou za tři dny měním elektrody, vlasy na hlavě rostou někdy rychleji než jindy,“ říká pan Suchomel.

Reportáž Silvie Klekové (zdroj: ČT24)

U obou pacientů lékaři zjistili nejnebezpečnější nádor mozku – glioblastom. Standardní léčba, operace, chemoterapie a ozařování, často nepomůže, a proto se zkouší podpůrný postup. „Prochází-li buňkou elektrický proud, střídavý elektrický proud určitých charakteristik, respektive nerozdělí se na plnohodnotné dceřiné buňky, nýbrž ty rozdělené buňky podléhají takzvané apoptóze neboli buněčné smrti,“ vysvětluje primář Radiodiagnostického oddělení Nemocnice na Homolce Josef Vymazal.

Podle magnetické rezonance jsou oba muži zatím v pořádku.„Pilotní studie dopadla velmi dobře, z dvaceti pacientů, kteří byli do studie zahrnuti, dodnes přežívají čtyři pacienti,“ dodal primář Josef Vymazal.

V právě probíhající nové studii se u 20 pacientů snaží lékaři pomocí genetických analýz zjistit, u koho metoda funguje a proč. Zkoumá se v řadě zemí včetně USA.

Vydáno pod