Existence Rašínovy VŠ je ohrožena kvůli závažným nedostatkům, naznala Akreditační komise

Brno - Nedostatečné personální zabezpečení, neodpovídající výzkumná činnost, nízká úroveň závěrečných prací, prezenční studium jen jeden den v týdnu a celá další řada pochybení. Takové jsou závěry Akreditační komise, která uzavřela šetření na soukromé Rašínově vysoké škole v Brně. Navrhuje škole odebrat akreditaci magisterského programu  a u obou bakalářských oborů akreditaci omezit.

Závěry Akreditační komise při šetření na Rašínově vysoké škole

RaVŠ přestala být systematicky budována jako vysoká škola, což ve svém důsledku vedlo k současnému stavu naprosto nedostatečného personálního zabezpečení, které již přímo ohrožuje existenci vysoké školy.

Skutečnosti, že RaVŠ není systematicky budována jako vysoká škola, odpovídá i její marketingová strategie, kdy se škola snaží nalákat studenty na snadnost a nenáročnost při získání patřičného titulu, nikoli na kvalitu studia.

Na RaVŠ není rozvíjena výzkumná činnost.

Nízká úroveň obhájených bakalářských prací svědčí o nedostatečném vedení těchto prací a celkově nízké náročnosti studia

Ačkoli má RaVŠ akreditovány studijní programy pouze v prezenční formě studia, fakticky realizuje kombinovanou formu. Studenti mají povinnost navštěvovat studijní předměty pouze jeden den v týdnu a je jim přitom potvrzován statut studenta prezenčního studia.

Školu podle komise opustili odborníci a má nedostatečné personální zajištění výuky. „Z 15 profesorů nebo docentů, kteří měli zabezpečovat výuku, působí v současné době na RaVŠ pouze 4. Dalším vážným problémem personálního zabezpečení RaVŠ je skutečnost, že z uvedených 7 akademických pracovníků jsou pouze 3 pracovníci v kategorii docent a 1 profesor a žádný v kategorii Ph.D. nebo CSc.,“ stojí ve zprávě, kterou komise zpracovala a dnes zveřejnila na svých webových stránkách.

Za nepřípustnou následně považuje komise například reklamní upoutávku, která poukazuje na „výuku jen tři dny v týdnu nebo o sobotách“ a slibuje - byť na škole s ekonomickým zaměřením - „studium bez matematiky“.

Kvůli nedostatkům navrhla komise odebrat akreditaci magisterskému programu Ekonomika a insolvence a u zbylých dvou bakalářských programů akreditaci omezit.

Vedení školy: Nesouhlasíme, budeme se bránit

Tisková zpráva Rašínovy vysoké školy

Rašínova vysoká škola (RaVŠ) zásadně nesouhlasí s důvody, kterými Akreditační komise své návrhy odůvodňuje. Poměry na RaVŠ se v ničem neliší od srovnatelné situace na jiných vysokých školách. Pedagogický sbor školy je dostatečně odborně způsobilý, programy odpovídají zákonu, kdy samotný výukový proces v ničem nevybočuje z obvyklé praxe v České republice.

RaVŠ se bude všemi právními prostředky důrazně bránit jakýmkoliv nezákonným pokusům o odnětí akreditace a to včetně soudní cesty. Stejně tak jako se bude důrazně bránit jakýmkoliv pokusům zneužít vzniklé situace a školu poškozovat zejména nepravdivými tvrzeními a dezinterpretačními výroky.
Do doby pravomocného rozhodnutí není v žádném případě narušen výukový proces ani proces přijímání nových studentů. Výuka školy probíhá bez omezení ve stávající kvalitě.

„Se závěry Akreditační komise rozhodně nesouhlasíme, budeme se bránit a zvážíme právní kroky,“ uvedla pro Českou televizi ředitelka Rašínovy vysoké školy Jana Boršková.

Zpráva Akreditační komise teď putuje na ministerstvo školství. V případě takového nálezu bývá zvykem, že ministerstvo na základě zprávy zahájí správní řízení. „Pokud by se potvrdily závěry Akreditační komise, škola by už do vybraných oborů nemohla přijímat nové studenty a v případě jednoho oboru by musela pro přijaté studenty zajistit možnost dostudovat na jiné vysoké škole,“ vysvětluje postup tajemník Akreditační komise Jiří Smrčka.

Ministerstvo se chystá zahájit správní řízení

Ministerstvo školství potvrzuje, že v nejbližší době zahájí se školou správní řízení. „O návrzích Akreditační komise musíme podle zákona rozhodnout do 120 dní,“ informoval ČT mluvčí ministerstva Tomáš Bouška.

Akreditační komise také zběžně prohlédla obhájené diplomové práce a zjistila nedostatky i tam. „Chystá se proto další kontrola, kterou povede vnitřní skupina akreditační komise. Ta by se už měla soustředit na to, jestli byly tituly a zkoušky uznány správně,“ pokračuje Smrčka. Pokud by se prohřešky objevily i tam, škola by mohla dostat i zákaz konat státní zkoušky. Absolventi se ale o své tituly bát nemusí, protože podle stávajícího zákona o vysokých školách jim nemohou být odejmuty.

Rašínova vysoká škola

Rašínova vysoká škola byla založena v roce 2002. Rozhodnutím ministerstva školství byl škole udělen souhlas působit jako soukromá vysoká škola s akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence a v roce 2008 byla tomuto programu udělena i akreditace magisterského stupně. Dalším akreditovaným oborem se v roce 2009 stal v rámci studijního programu Ekonomika a management tříletý bakalářský obor Řízení sociálních služeb. Systém vzdělávání zahrnuje také programy celoživotního vzdělávání.