Evropská unie podporuje masivní rozvoj rybníků na Vysočině

Jihlava - Na Vysočině přibývá ročně několik desítek nových rybníků a masívní rozvoj se nezastaví ani v příštích letech. Na jejich vybudování je možné získat dotaci od státu i z Evropské unie. Na Vysočině bylo totiž před dvěma sty lety mnohem víc rybníků než v současnosti. Meliorace ale krajinu odvodnily, což se nyní negativně projevuje v zemědělství i ve vodohospodářství.

Rozvoj rybníkářství v kopcovité krajině je proto více než žádoucí. „Rybníky mají pro krajinu veliký přínos nejen ekologický, ale i vodohospodářský, protože pomáhají zadržovat vodu v krajině a sytí podzemní vody,” upozorňuje Václav Hlaváč zAgentury ochrany přírody a krajiny.

Na rybníky je vázána řada živočichů a rostlin, pomáhají studnám a v nedávných obdobích sucha posloužily i k mimořádnému zásobení obyvatel pitnou vodou. „Když si vzpomeneme na problémy, které byly na vodní nádrži Mostiště v době velkého sucha, tak jsme byli opravdu všichni velmi rádi za rybníky nad nádrží,” vysvětluje Petr Bureš, vedoucí Odboru vodního hospodářství kraje Vysočina.

Na vybudování nového rybníku je možné získat dotaci od státu nebo z Evropské unie. Podpory jsou poskytovány převážně prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Podle Hlaváče bylo v rámci kraje Vysočina jenom z programu revitalizace říčních systémů za posledních 5 let postaveno asi 120 rybníků. Další vodní plochy u nás budou vznikat s podporou evropských peněz i v příštích letech. „Celková výše půjde jistě do miliard, pokud bereme v úvahu celé období let 2007-2013,” ujišťuje Marek Brom z Odboru vodního hospodářství kraje Vysočina.

Jen v posledních dvou letech podpořilo Ministerstvo zemědělství z Evropských fondů v kraji Vysočina přes tři desítky nových rybníků za více než 90 milionů korun.