Edvard Beneš - člověk, který ovlivnil vývoj českých dějin

Kožlany (Rakovnicko) - Edvard Beneš, člověk který velice ovlivnil vývoj českých dějin, je velice dikutovanou politickou osobností. O jeho úloze v dějinách Československa se dodnes vedou spory. Jedni jej označují za politika a diplomata evropského formátu, druzí mu naopak vyčítají slabost a špatný politický odhad, když nedokázal čelit nástupu komunismu v roce 1948. Poté co Beneš, narozený 28. května 1884 v Kožlanech na Rakovnicku, stvrdil komunistickou Gottwaldovu vládu, se uchýlil na venkovské sídlo kde 3. září 1948 zemřel.

Vystudovaný doktor práv a filozofie emigroval v roce 1915 kvůli činnosti v odbojové organizaci Maffie do Francie a až do roku 1918 byl generálním tajemníkem Národní rady československé. Jako dlouholetý blízký spolupracovník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka se významně zasloužil o mezinárodní uznání československého odboje za první světové války a posléze i uznání samostatného státu. Od vzniku republiky byl ministrem zahraničí a v letech 1921-22 zároveň ministerským předsedou.

Edvard Beneš prezidentem a velice diskutované dekrety

Prezidentem byl zvolen 18. prosince 1935, v letech 1936-38 neúspěšně usiloval o vyřešení sudetoněmeckého problému a zachování územní integrity státu. V září 1938 ustoupil nátlaku Velké Británie a Francie a přijal mnichovský diktát. Poté abdikoval a odjel do zahraničí. V roce 1940 se stal československým prezidentem v exilu, po skončení druhé světové války se vrátil do vlasti a přispěl k obnově osvobozeného státu.

S jeho jménem jsou spjaty také často diskutované dekrety, které v letech 1940 až 1945 vydával v londýnském exilu i po návratu do vlasti a které se týkaly mimo jiné majetkových záležitostí zejména Němců a Maďarů na československém území.

Krátce poté, co svým podpisem v roce 1948 stvrdil komunistickou Gottwaldovu vládu, Beneš opustil Pražský hrad a spolu s manželkou Hanou se uchýlil na své venkovské sídlo. Abdikoval v červnu a zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí.

Vydáno pod