Dotace z EU a Moravskoslezský kraj

Ostrava - Přes 400 milionů korun zaplatil v posledních třech letech Moravskoslezský kraj za energeticky úsporné projekty ve školách a v nemocnicích. Dalších 750 milionů korun utratí do dvou let. Většinu peněz poskytne Evropská unie. Z bruselských fondů získává Moravskoslezský kraj dlouhodobě nejvíce peněz v celé České republice.

Investujte do životního prostředí, jen tak budou regiony konkurenceschopnější. Vzkaz z Evropského summitu regionů a měst v Kodani, kde se sešlo přes 300 starostů a představitelů regionů všech  členských států Evropské unie. „Lidé by se měli zaměřit na to, jak řešit udržitelný rozvoj a s tím spojené peníze, energetickou politiku a materiály. Jedině tak můžeme vytvořit lepší kvalitu života ve městech a regionech,“ tvrdí předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso.

Moravskoslezský kraj investuje například do zateplení a výměny oken ve školách  a nemocnicích do dvou let celkově přes jednu miliardu korun. 70 procent přiteče z evropských fondů. Moravskoslezský kraj patří mezi tři nejúspěšnější žadatele o peníze z Bruselu. V současné době má celkově na investice téměř 5 miliard korun.

Reportáž Jiřího Loučky (zdroj: ČT24)

Po třech letech příprav také vrcholí vznik superregionu TRITIA. Jde o to, že se spojí MS kraj a Žilinský kraj společně s Opolským a Katowickým vojvodstvím. České republice tak vzniká konkurence. Nejpozději do konce roku bude v nově založeném regionu TRITIA žít téměř stejný počet obyvatel jako v Česku. Centrem spojení čtyř regionů je katovicko-ostravská aglomerace s osmi miliony obyvatel. Sídlo bude v Těšíně. Smyslem je společně čerpat peníze z Evropských fondů. „Evropské seskupení územní spolupráce vzniká právě proto, že ty regiony jsou jakoby na periferii svých států, a v podstatě si od toho slibují, že se vyšvihnou výše,“ uvedl vedoucí mezinárodních vztahů Tomáš Fiedler. Jednou z hlavních priorit nově vznikajícího regionu je doprava. Například urychleně dokončit propojení dálnice mezi Bohumínem a Polskem, které nyní komplikují škrty v rozpočtu.

Vydáno pod