Dokument Petry Všelichové - Jan Balabán

Na 47. mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc 2012, který se konal ve dnech 17. – 22. dubna v Olomouci, byly oceněny dokumenty České televize. Mezi nimi i ty, které vznikly v regionálních studiích v Brně a Ostravě nebo ve spolupráci s nimi.

Cenu časopisu Dějiny a současnost za nejlepší český dokument v oblasti humanitních a společenských věd  získal film Petry Všelichové Jan Balabán, který vyrobilo Televizní studio Ostrava v koprodukci s První veřejnoprávní s.r.o.  Porota ve svém vyjádření zdůraznila: „Film je sestaven výlučně z obrazových i zvukových záznamů Balabánových vlastních výpovědí a autorských čtení. Autorka prozíravě vsadila na charisma tohoto předčasně zesnulého ostravského literáta a prostřednictvím jeho zamýšlení nad smyslem lidské existence, nad vlastním životem, nad svou literární tvorbou i nad prostředím průmyslové Ostravy nechává vynořit v subjektivní perspektivě obraz regionálního centra jako ve filozofickém smyslu obydleného prostoru s pamětí. Nehladivé obrazy industriální a nezútulnitelné městské krajiny provázející Balabánovy hluboké reflexe, jež někdy přerůstají až ve vyznání, dávají pocítit, že všude žijí lidé a že kultura není nezbytně vázána jen na to, co nás obklopuje, nýbrž že její podstata prýští z touhy a víry v našem nitru.“