Děti slaví svůj svátek

Praha - V deníku Mladá fronta z 1. června roku 1950 jsme  se mohli v článku s titulkem Mír a štěstí dětem dočíst, že „Dnešní den je tedy prvním dnem věnovaným dětem celého světa.“ Myšlenka vyhlásit Mezinárodní den dětí byla poprvé formulována v roce 1949 na zasedání výboru Mezinárodní demokratické federace žen v Berlíně. Návrh podpořily také Mezinárodní odborové federace pracujících ve školství a Světová federace demokratické mládeže. O rok později, v roce 1950, už Den dětí oslavilo více než 50 zemí světa. V roce 1952 se ve Vídni konala Mezinárodní konference na ochranu dětí, při níž bylo s konečnou platností dohodnuto datum pro vyhlašování Mezinárodního dne dětí na 1. červen.

V roce 1953 už tento den oslavilo více než 60 zemí. Hlavním cílem pořádání dětského svátku se od jeho počátku stala mobilizace veřejného mínění k tomu, aby děti byly chráněny před hrozbou války, aby bylo všestranně pečováno o jejich zdraví a aby byly vychovávány a vzdělávány v zásadách důsledného demokratismu.

Vydáno pod