Dejte do pořádku hospodaření v radějovské oboře, vyzývá zástupkyně ombudsmana

Brno/Radějov - Zástupkyně veřejného ochránce práv žádá zákaz užívání honitby Obora Radějov jako obory.  Obora Radějov se nachází v CHKO Bílé Karpaty, kde je z důvodu ochrany přírody zvýšený zájem na tom, aby normované stavy zvěře nebyly překračovány. Orgány státní správy pověřené správou myslivosti byly podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové ve věci nečinné a neuplatnily svoje kompetence, které by vedly k nápravě.

Zástupkyně veřejného ochránce práv se případem začala zabývat kvůli informacím o vysokém překročení normovaných stavů zvěře a neetickém hromadném odlovu. Jitka Seitlová dnes na základě výsledků šetření vyzvala správu CHKO Bílé Karpaty, aby zahájila řízení o zákazu užívání honitby Obora Radějov jako obory. „Obory obecně jsou určeny k extenzivnímu chovu zvěře, což v CHKO není možné,“ upřesnila mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.

Zpráva veřejného ochránce práv

Kromě toho, že je existence obory na území CHKO Bílé Karpaty zcela zřejmě v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, má Správa CHKO i dostatek informací o tom, že dopady obory na chráněné ekosystémy jsou značně negativní a přesvědčivě došlo k naplnění předpokladu nevhodnosti intenzivního chovu zvěře v CHKO.

Městský úřad Veselí na Moravě zástupkyně ochránce vyzývá, aby vyhověl návrhu Správy CHKO a nařídil uživateli honitby postupné snižování stavů zvěře tak, aby na konci mysliveckého roku 2010, tj. v březnu 2011, dosahovaly počty zvěře minimálních stavů.

Obora Radějov podle zástupkyně ochránce právně neexistuje. Nedošlo u ní k uvedení do souladu podle zákona o myslivosti a honitba proto právně zanikla ke konci března 2003.

Městský úřad ve Veselí nad Moravou zatím nebude nijak na výzvu reagovat. „Uživateli obory jsme navrhli, aby snížil stav zvěře, ten se ale odvolal. Pokud uživatel honitby naplánuje sám snížení počtu zvěře, pak nemusíme rozhodovat o snížení stavu,“ řekl České televizi vedoucí odboru životního prostředí Petr Michna.

Pro CHKO Bílé Karpaty je výzva Jitky Seitlové čerstvou informací. „Bude to zdlouhavý proces, musíme vše správně vyhodnotit. Zatím nevíme, kdy bude případné správní řízení zahájeno,“ reagovala vedoucí správy CHKO Jiřina Gaťáková. 

Vydáno pod