Cvičení mladých hasičů v Náchodě

Mladí hasiči vyprošťovali v pátek 2. srpna 2013 odpoledne zraněné osoby z hořícího objektu bývalé náchodské Tepny. Dobrovolní hasiči družstva JSDH Náchod (SDH Lipí, SDH Náchod a SDH Běloves) dětem zpestřili pobyt na letním táboře Rescue camp a ve svém volném čas pro ně zorganizovali taktické cvičení, v rámci kterého děti měly prakticky ověřit své již získané dovednosti.

Dle okolností měly děti za úkol uhasit požár, z trosek hořící a zakouřené budovy vyhledat osoby a poskytnout jim předlékařskou první pomoc. Na fingovaná zranění figurantů nebyl příjemný pohled, byla totiž provedena na profesionální úrovni, blížící se reálným situacím v terénu. Po ošetření byli ranění transportováni a předáni záchranné službě. Všemu přihlíželi dobrovolní hasiči a z povzdálí i zvědaví civilisté.

 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492083.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492084.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492089.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492087.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492090.jpg

Cílem cvičení bylo ověřit správný pohyb záchranářů v terénu, způsob a funkčnost dorozumívání mezi mladými záchranáři a jejich veliteli, ověření akceschopnosti, ale také prověřit funkčnost vybavení, stav techniky a technických prostředků a jejich správné nasazení na daný typ zásahu, organizační a velitelské schopnosti velitelů jednotek a velitele zásahu. Převážná většina účastníků tábora pochází z řad mladých hasičů, kteří již základními znalostmi a dovednostmi disponují. Během letního tábora jsou pro ně připraveny nejen ukázky, ale další praktické disciplíny.

 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492094.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492096.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492098.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4921/492099.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4922/492101.jpg

Celé cvičení bylo vedeno pod bedlivým dohledem Stanislava Hrudíka (velitel SDH Lipí), který účastníky nejprve seznámil se situací, zvláštností a problematikou zásahu, posléze určil místo nasazení a úkoly. Práci mladých záchranářů komplikoval velmi obtížný terén. O chystaném zásahu byly informovány důležité organizace (HZS, PČR, ZS, starosta města Náchoda a vlastníci přilehlých objektů).

 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4922/492104.jpg
 • Cvičení mladých hasičů v Náchodě autor: Jiří Polák, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4922/492103.jpg

Cvičení bylo provedeno prakticky s použitím vody, dýchacích přístrojů a dalšího vybavení družstev a cvičení se tak nejvíce přiblížilo skutečnému zásahu. Cvičení se zúčastnilo přes 30 dětí a 10 dobrovolných hasičů. Po ukončení akce bylo provedeno vyhodnocení cvičení. Výtek na jejich adresu bylo sice jen několik, ale dětem nepochybně pomohou ke zdokonalení jejich další záslužné a náročné činnosti. Poděkování si proto zaslouží všichni ti, kteří svůj volný čas věnovali této záslužné činnosti – aktéři z řad dobrovolníků JSDH Náchod, Jakub Šimek a rovněž také všichni figuranti.

Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves