Charitativní koncert v Boskovicích

V boskovickém evangelickém kostele si ve čtvrtek 21. února dali dostaveníčko milovníci klasické hudby. Čekal je silný kulturní zážitek. Orel jednota Boskovice uspořádal Patnáctý charitativní koncert, jehož výtěžek je určen pro činnost Oblastní charity Blansko, konkrétně Dennímu stacionáři Betany Boskovice.

Vše organizačně i propagačně zajistila místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková a nad celou akcí převzala záštitu. Na začátku uvedla: „Máme před sebou nádherný večer. Vítám mezi námi umělce z Tria In Kamera Caritatis Praha. Děkuji panu faráři Marku Zikmundovi za poskytnutí prostor kostela.“

V programu zazněla díla předních skladatelů. A sešla se zvučná jména: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), Ulf-Diether Soyka (*1954), Ferdinand Weiss (*1933), Adolphe Adam Schmidt (1820 – 1910), Peter Richter (*1930), Gioacchino Rossini (1729 – 1868), Tomasso Giordani (1730 – 1806), Gaetano Donizetti (1797 – 1848).

Klasické skladby předneslo trio ve složení: Flétna – Dana Mimrová, Viola – Jan Mareček, Violoncello – Václav Vomáčka. V některých interpretacích doprovodilo sólistku Státní opery Praha sopranistku Olgu Jelínkovou. 

Evangelický kostel v Boskovicích
Zdroj: ČT24/Luboš Sušil

Koncert byl částečně připraven Sdružením dolnorakouských skladatelů INÖK. Je to společnost sídlící ve Vídni. Spolupracuje s mnoha institucemi: Muzik-Aktuel, Národní kultura Dolnorakouska, Kulturní vědy a dalšími.

Ke spolupracovníkům INÖKU patří přední český pianista Eduard Spáčil a flétnistka Dana Mimrová, jež v Boskovicích účinkovala. V roce 2005 vznikla z její iniciativy a zájmu paní Eriky Wagner z INÖKU spolupráce vídeňské hudební školy a Základní umělecké školy v Praze – Proseku. Naše a rakouské děti tak mohly společně vystoupit v Praze a Vídni.

Zdařilý koncert v boskovickém evangelickém kostele ukončil skandovaný potlesk. Interpreti,  Jaromíra Vítková a Marek Zikmund obdrželi z rukou paní Marie Švábové květinové dary. Ta na závěr dodala: „Prožili jsme krásné společné chvíle na vlně Paní hudby. Velký dík Vám i za uživatele Betany, pro něž jsme tímto učinili drobný dobrý skutek.“ 

Luboš Sušil, Boskovice