Česká televize připravuje seriál o nejvýznamnějších českých bitvách

Kolín – Bitevní pole u Kolína bylo svědkem klíčového střetnutí takzvané sedmileté války. 18. června roku 1757 se tam proti sobě postavila pruská a rakouská vojska. Přesně v místech lítých bojů padla první klapka nové dokumentární série Bitevní pole. Prostřednictvím historických rekonstrukcí nechá diváky zblízka nahlédnout na nejvýznamnější české bitvy.

Z dobových stanů ráno pomalu vylézali vojáci. Následovalo desítky minut trvající oblékání do historických uniforem, každá měla totiž přes osmdesát knoflíků. Na otevřeném ohni si mužstvo ohřálo snídani a odešlo strážit jeden z úvozů, kudy vedla cesta do vesnice Křečhoř. Pověstné ticho před bitvou přerušily až zvuk píšťaly pochodujících pruských vojsk. Následovaly ohlušující rány a nebe pomalu zahalily oblaky spáleného střelného prachu. Když se kouřová clona rozplynula, na zemi leželi první mrtví. Chvíli poté zakřičel režisér Pavel Jirásek: „Stop bereme, výborně hoši. Teď se přesuneme ke kostelu na další záběr.“ Během natáčení režisér důsledně hleděl na každý detail, vše muselo odpovídat historickým událostem. Proto se také výše popsaná scéna odehrála přímo v místě, kde tehdy o půl druhé odpoledne bitva u Kolína začala. Pruský generál tudy přišel se svými vojsky a zaútočil na rakouskou dělostřeleckou baterii, která se bránila u kostela ve vesnici Křečhoř.

  • Vojenský tábor zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4793/479212.jpg
  • Polní lazaret zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4793/479213.jpg
  • Pruská vojska s praporem zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4793/479208.jpg
  • Útok na dělostřelce u Křečhoře zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/48/4793/479210.jpg

„Naším cílem je divákovi přiblížit co nejvíce podrobností z bitvy, život vojáků a strategické dovednosti obou vojevůdců. Důležitá je role moderátora, který se do celého dění zapojí, a na vlastní kůži zažívá některé historické momenty,“ zdůraznil kreativní procent České televize Patrick Diviš. V roli průvodce se představí Jan Plachý, který je zároveň autorem scénáře Bitevních polí. K neobvyklému spojení těchto dvou profesí přispělo i to, že bývalý člen redakce zpravodajství je nadšeným fanouškem válečné historie. „Vyzkoušel jsem si už třeba historickou uniformu. Je hodně teplá a navíc těžká, boty mají dřevěnou podrážku a nedá se v nich ohnout chodidlo. Takže při teplotách kolem třiceti stupňů, to není úplně příjemné,“ svěřil svoje zkušenosti z prvních natáčecích dnů Plachý.   

Historické vojenské jednotky taky rozbily poblíž bojiště svoje tábory. V průběhu třídeního natáčení spaly v plátněných stanech a vařily jídlo na ohništích. Velitel pruských vojsk v tmavě modrém kabátě pravidelně drezíroval svoje svěřence, často jim nařizoval výcvik se zbraní anebo kontroloval, jestli mají vojáci řádně upravené uniformy. „Je pro nás důležité, držet se co možná nejvíc dobových reálií. Podrobnosti jsme proto už dopředu získávali od historiků nebo z literatury,“ prozradil Diviš. Režisérovi Jiráskovi to ale práci příliš neusnadnilo: „Nejtěžší na dravých bojových scénách je, že ti kluci nejsou profesionální herci. Sice jsou úžasní a dělají přesně, co chceme, ale není to vždy to, co kamera potřebuje. Nejtěžší práce nás čeká ve střižně, kde soubojům dodáme bitevní dynamiku.“

  • Ustupující rakouští vojáci zdroj: ČT Brno
  • Pokračující pruský útok zdroj: ČT Brno

Důležitou součástí dokumentů budou i náročné grafické efekty, které znázorní průběh bitev. „Působivá trojrozměrná grafika dokreslí pohyby vojsk po bitevním poli. Zasadíme ji přímo do reálného prostředí, které natočíme z vrtulníku,“ prozradil Diviš. Kromě bitvy u Kolína, by měly kamery zachytit i boje u Lipan, na Bílé hoře, u Hradce Králové, na Piavě a u Ořechova. Pilotní díl dokumentárního cyklu Bitevní pole by se měl na televizních obrazovkách objevit v příštím roce.