Čerpání dovolené: Důležité termíny a diktát zaměstnavatele

Praha - Už se těšíte na dovolenou? Dnešní díl Poradny je věnován právě tomuto tématu. Nebudeme ale řešit cestovní kanceláře ani levné letenky. Tentokrát se zaměříme na čerpání dovolené z pohledu zákoníku práce. Do kdy musí zaměstnanec dovolenou, kterou má k dispozici, vyčerpat? A může si sám určit termín, v němž ji bude vybírat?

„Zbývá mi dvanáct dní dovolené z roku 2012, do kdy ji musím vyčerpat? Zaměstnavatel na mě zatím nenaléhá, ale mám obavu, že o starou dovolenou přijdu,“ ptá se čtenář Poradny portálu ČT24.

Obecně je podle zákoníku práce zapotřebí vyčerpat dovolenou za kalendářní rok do konce daného roku. Avšak existují výjimky, do kterých bude spadat zřejmě i případ čtenáře Poradny. „Není-li to možné vyčerpat dovolenou v daném roce například proto, že tomu brání provozní důvody zaměstnavatele nebo proto, že zaměstnanec je nemocen, může být dovolená vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku. V tomto konkrétním případě je tedy možno dovolenou čerpat do konce roku 2013,“ vysvětlil advokát Aleš Nytra. Tazatel tedy bude letos čerpat dovolenou jak za rok 2013, tak přebytek dovolené za rok 2012.

Termín čerpání dovolené přitom určuje primárně zaměstnavatel - i to má ale své výjimky. „Nově podle zákoníku práce, pokud není zaměstnavatelem určeno čerpání dovolené ani do 30. června následujícího roku, v našem případě do 30. června 2013, tak má právo určit čerpání dovolené za rok 2012 zaměstnanec, a to tak, že písemně oznámí zaměstnavateli termín čerpání dovolené alespoň 14 dní předem. Čtenář se tedy rozhodně nemusí bát, že by o loňskou dovolenou přišel,“ dodává Nytra.

K tématu dovolené se váží i další otázky. Může například zaměstnavatel přinutit zaměstnance čerpat dovolenou proti jeho vůli? I na to podle Nytry dává zákoník práce jasnou odpověď:

„Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci dovolenou nařídit i proti jeho vůli. Zaměstnavatel by však měl určit čerpání dovolené za přihlédnutí k oprávněným zájmům zaměstnance. Čerpání dovolené musí zaměstnavatel zaměstnanci oznámit písemně alespoň čtrnáct dní předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.“

Co když zaměstnanec ze závažných důvodů potřebuje dovolenou čerpat jindy?

AN: „V praxi se postupuje tak, že zaměstnanec požádá zaměstnavatele o čerpání dovolené a zaměstnavatel v souladu s přáním zaměstnance dovolenou nařídí. Pokud ale žádosti zaměstnance nevyhoví, nelze se proti rozhodnutí zaměstnavatele bránit. V krajním případě, pokud by zaměstnavatel nerespektoval oprávněné zájmy zaměstnance při nařizování dovolené, bylo by možno podat podnět na Státní úřad inspekce práce.“

Může zaměstnavatel zaměstnance z dovolené odvolat? A v jakých případech?

AN: „Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci odvolat čerpání dovolené, a to i bez udání důvodů. V takovém případě má ale povinnost nahradit zaměstnanci škodu, která mu tím vznikla. Zaměstnavatel například uhradí cenu letenek, které propadnou. Pokud by se stalo, že je zaměstnanec již třeba na Havaji a musí předčasně odletět, tak bude muset zaměstnavatel uhradit také cenu navíc zakoupené letenky, případně další škody, které tímto zaměstnanci vznikly.“

Má zaměstnanec nárok na proplacení dovolené, kterou nestihl vyčerpat?

AN: „Nárok na proplacení nevyčerpané dovolené má zaměstnanec pouze v případě, že pracovní poměr skončí dřív, než zaměstnanec stačil dovolenou vyčerpat. Naopak má ale zaměstnanec povinnost zaměstnavateli vrátit peníze za vyčerpanou dovolenou, na kterou mu ještě nevzniknul nárok. Konkrétní případ: pracovní poměr skončí 30. června 2013 a zaměstnanec již vyčerpal 3 týdny dovolené, ačkoli za tuto dobu měl nárok jen na dva týdny dovolené.“

Vydáno pod