Celostátní soutěž mažoretek v kolínském DDM

Mažoretky z celé České republiky se 3. května 2008 sjely do Kolína, kde se konala celostátní estetická soutěž mažoretek o Pohár ze zámku. Akci pořádal Dům dětí a mládeže Kolín. Stejně jako dva předchozí ročníky se i ten letošní konal v Městském společenském domě. Soutěže se zúčastnilo 54 klubů z 26 měst celé České republiky.