„Byla to eskalace útoků, která vyvrcholila 11. září,“ říká bývalý ředitel FBI Louis J. Freeh

Minulý týden si celý svět připomněl události z 11. září 2001. Den, kdy de facto začala válka proti terorismu. Mnoho věcí se od té doby změnilo. Ať už je to invaze do Afghánistánu a Iráku, či jiný přístup k teroristickým hrozbám a zvýšená bezpečnostní opatření. Přitom právě takovýto přístup by byl pravděpodobně schopen útokům z 11. září zabránit. Navíc signálů a jasných důkazů o nebezpečnosti Al-Káidy bylo již tehdy shromážděno dostatek. Především o nedostatečné reakci na evidentní hrozby hovořil bývalý ředitel FBI Louis J. Freeh, exkluzivní host Studia 6 z 16. září. Otázky kladli Jolka Krásná a František Lutonský.

Od FBI jste odešel tři měsíce před 11. zářím. Bylo to kvůli kritice, že jste nedostatečně reagoval na rostoucí nebezpečí terorismu v době před atentáty. Měli jste tenkrát už nějaké signály, že se chystá 11. září?
Věděli jsme už poměrně dlouho, že Al-Káida vedená Usámou bin Ládinem a dalšími nejenom plánovala, ale také realizovala útoky proti USA. Byly to třeba bombové útoky ve východní Africe v roce 1999, pak v Jemenu. Takže tady byla eskalace útoků, která nakonec vyvrcholila 11. září. V té době v zahraničí tedy skutečně probíhaly téměř vojenské operace proti USA. Rozdíl u 11. září byl že šlo o útoky na domácí půdě.

Jaké informace jste měli o Al-Káidě a Usáma bin Ládinovi před 11. zářím? Věděli jste, jak dalece jsou nebezpeční?
Samozřejmě. Bin Ládin byl obžalován z toho, že plánoval vraždu amerických vojenských příslušníků v Jemenu. Také jsme měli zvláštní týmy, které proti němu shromažďovaly důkazy, takže jsme na něj měli i vydaný zatykač. V roce 2000 jsem jel do Pákistánu, abych požádal tehdejšího prezidenta Mušarafa o pomoc proti Usáma bin Ládinovi, který byl ve vedlejším Afghánistánu. Takže jsme měli mnoho zdrojů.
Některé jeho společníky jsme před 11. zářím zatkli. Bin Ládin byl však bohužel chráněn ve vojenském útočišti. Tehdy ale Spojené státy reagovaly na terorismus tak, že používaly vyšetřování FBI – zatykače a předvolání spíše než vojenské akce. Tím se také odlišuje 11. září a reakce na něj.

Za jakých okolností se daly útoky z 11. září odvrátit?
Kdybychom byli uskutečnili invazi do Afghánistánu před 11. zářím a byli bychom zničili velení a vedení Al-Káidy, jak se stalo potom, tato organizace by nebyla již natolik operačně schopná a její možnosti provést takovýto útok by byly značně snížené. Ovšem to už je otázka zahraniční politiky, a ne naše. Dvanáct let před 11. zářím vyhazovali do povětří naše ambasády a válečné lodě, ale my jsme posílali policejní, a ne vojenské síly.

Neměla se už tehdy zvýšit bezpečnostní opatření na letištích? Nebylo toto hlavní příčinou?
Bezpečnostní opatření zcela jistě nebyla dostatečná, aby bylo možné detekovat takovouto skupinu, která přinesla zbraně na palubu letadel. Nemyslím si ale, že jenomna tom by bylo záleželo.
Měli jsme tu nepřítele, který vedl doslova válku proti Spojeným státům, a reagovali jsme v rámci soudního procesu. A to úplně nestačilo.

Na svou funkci jste rezignoval také kvůli tomu, že vaši lidé neměli dostatečné podmínky pro práci. Jak jste mohli podezřelé teroristy vyšetřovat? Změnilo se od té doby něco?
Kvůli tomu jsem nerezignoval. Byl jsem tehdy ve vládních službách 26 let, mám šest synů a první šel tenkrát zrovna na vysokou školu. Spíše se to týkalo tohoto než konkrétní funkce ředitele FBI.
Bylo zde mnoho zdrojů, které jsme před 11. zářím neměli podchycené. Například: Kdyby 10. září 2001 pořádal Usáma bin Ládin meeting v New Yorku, neměli bychom tam agenta FBI, aby monitoroval jeho projev, protože jsme měli vnitřní doporučení to nedělat, abychom podporovali svobodu vyjadřování. Takže před 11. zářím se děla spousta věcí, které neumožnily lidi odradit od toho uskutečnit podobné útoky. Až potom se zavedly změny.

Ze státního sektoru jste odešel do privátního. Dnes jste v Praze na setkání právníků. O čem budete jednat?
Konferenci organizuje americké velvyslanectví v Praze a chceme se zabývat otázkami právního státu a jak se jeho zásady dají co nejefektivněji uplatňovat nejen v České republice, ale i ve Spojených státech. Tématem také bude důležitá role soudců v právním státu a nutnost jejich politické nezávislosti, protože mají velice důležité rozhodování.

(redakčně kráceno)