Byla provedena prezentace prvního jednoduchého mikročipu

Washington - Významný americký elektroinženýr Jack Kilby 12. září 1958 předvedl vedení a kolegům ze společnosti Texas Instruments svůj objev, a to integrovaný obvod. Tato tehdy malá skleněná destička s nedbale přilepeným plátkem germania, na němž se nacházel jednoduchý oscilátor, znamenala mezník ve vývoji techniky. Společnost Texas Instruments se v druhé polovině padesátých let pokoušela nalézt způsob, jak zefektivnit výrobu složitých elektrických obvodů velmi malých rozměrů, ale přitom zajistit jejich spolehlivé fungování.

 V červenci 1958 přišel Kilby s myšlenkou vyrábět kompletní obvod se všemi aktivními i pasivními prvky a vodiči přímo na povrchu polovodičových destiček a začal pracovat na uvedení svého nápadu do praxe. V září již Kilby prezentoval první jednoduchý mikročip.

O vynález, bez kterého by se dnes neobešla řada běžných zařízení, projevila tehdy zájem sice americká armáda, ale civilní sféra pohlížela na novinku s nedůvěrou. Průlom nastal až o několik let později, kdy Kilby sestrojil zařízení, které možnosti integrovaných obvodů názorně demonstrovalo. Byla jím kalkulačka, která, místo aby zabírala podstatnou část stolu, se vešla do větší kapsy.

Reakce zákazníků byla prakticky okamžitá a z původně opomíjeného objevu se stal rychle jeden ze základních pilířů moderní techniky.