Brno bude mít pravděpodobně nový kotel na uhlí

Brno - Tisíce domácností v Brně možná už za pár let bude teplem zásobovat kotel na hnědé nebo černé uhlí. O jeho výstavbě uvažuje městská firma Teplárny Brno, a to i přesto, že v tuto chvíli město Brno uhlí jako palivo odmítá. Výstavba nového kotle se nelíbí ani obyvatelům v okolí teplárny. Kotel chtějí Teplárny postavit v areálu firmy v městské části Maloměřice. V tuto chvíli pracují kotle na ekologický zemní plyn a těžké topné oleje. Nový kotel by měl ty staré nahradit.

„Uhlí je čtyřikrát levnější než plyn, a jestliže mají teplárny zabezpečit teplem obyvatele Brna za přiměřenou cenu, tak jedním z opatření je nahradit část paliva plynu palivem levnějším,“ tvrdí Alexej Nováček, generální ředitel Tepláren Brno. Záměrem Teplárny se už zabývalo i Ministerstvo životního prostředí. A nařídilo vypracovat EIU, tedy podrobnou studii, která posoudí vliv na životní prostředí.

Ta by měla být hotová zhruba za rok. Podklady pro její schválení začínají Teplárny připravovat už dnes, a to i přesto, že chybí to podstatné. Podpora města, jako stoprocentního vlastníka. Ten před časem schválil energetickou koncepci, kterou městská firma Teplárny Brno tímto projektem porušuje.

„Koncepce nepředpokládá změnu těch palivových zdrojů, ze kterých se to teplo vyrábí, a ten projekt s tou změnou počítá a je na té změně postavený,“ vyjádřil se náměstek primátora města Brna Martin Ander (SZ). Nový provoz má být podle Tepláren šetrnější k životnímu prostředí než stávající kotle, přesto ani městské úředníky ani obyvatele v okolí firma zatím nepřesvědčila. „Myslím si, že základ tkví v moderní energetice. Stát i město na ní jdou trochu jiným směrem a trendy jsou jednoznačně snižovat emise skleníkových plynů,“ dodává náměstek Ander.

Lidé se však bojí zhoršení kvality ovzduší, hluku, emisí, imisí, ale i havarijních rizik, která z toho vyplývají. S obavami se ztotožňuje i starostka městské části Brno-Maloměřice a Obřany Jarmila Kocmanová (ODS). Pokud Teplárny získají všechna potřebná povolení, chtějí nový kotel začít stavět už za dva roky. V provozu by měl být v roce 2011.

Vydáno pod