Brněnští radní vzkřísili myšlenku na sochu markraběte Jošta

Brno – Novou výtvarnou soutěž o podobu sochy markraběte Jošta Lucemburského dnes posvětili brněnští radní. Jezdecká socha významného státníka jako symbol Odvahy má doplnit stávající tři umělecké objekty na Moravském náměstí – sochy Spravedlnosti, Umírněnosti a Prozíravosti. První architektonickou soutěž město vyhlásilo už v roce 2009, radní ale nakonec žádný z návrhů nevybrali k realizaci.

Poslední šance pro Jošta – i tak by se dal nazvat verdikt Rady města Brna, která se dnes rozhodla vyhlásit v pořadí už druhou architektonickou soutěž na podobu jezdecké sochy moravského markraběte. „Soutěž bude druhá a poslední. Buď se nám podaří najít sochu, která by na Moravském náměstí stála za to, nebo v opačném případě socha nebude realizována. Město by se pak rozmýšlelo, co by mělo na jejím místě vzniknout,“ potvrdil primátor města Brna Roman Onderka (ČSSD). 

„Povinné je ztvárnění sochy jako alegorie Odvahy, a to ve vazbě na osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského,“ tak zní zadání aktuální výtvarné soutěže. Komise složená z politiků a odborníků na umění či architekturu v ní vybere tři vítězné návrhy, které doporučí radě města. Umělci mají na podávání návrhů čas do 21. září.

V komisi, která vybere vítězný návrh, zasedá primátor Roman Onderka (ČSSD) i jeho dva náměstci Robert Kotzian (ODS) a Jana Bohuňovská (ODS), předseda kulturní komise Rady města Brna Stanislav Michalík, ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner, zástupce občanského sdružení Jošt Moravský, a tři další odborníci.

Vedení města navíc svázalo umělcům ruce novou podmínkou v zadání. Soutěžící podle ní musí „zohlednit silnou figurální tradici skulpturálních děl tohoto typu v severním Podunají.“ Jinými slovy – dílo má být spíše klasické, než avantgardní. 

Námi oslovený sochař Michal Gabriel se striktními podmínkami nemá problém. V jistém ohledu je podle něj lepší než příliš široké zadání. „Přílišná otevřenost jde proti záměrům zadavatele, který pak neví, co v soutěži dostane za návrhy, ale naopak má představu co by chtěl získat – že to má být jezdecká socha, klasicky ztvárněný pomník,“ řekl Gabriel. 

Kunsthistorik a šéf Domu umění Rostislav Koryčánek ale varuje, že snaha vedení města usadit do centra Brna patetické a realistické dílo je krokem zpět. „Je to apel na to, aby zpřítomnění historické osobnosti bylo s adekvátní pompou. Ale tady už je právě otazník, jestli je naše doba dostatečně ustrojena na to, aby dokázala nějakou patetičnost zprostředkovat a zároveň byla schopna ji číst,“ míní Koryčánek.

Primátor Roman Onderka (ČSSD) o dalším kole soutěže (zdroj: ČT24)

První návrhy byly příliš avantgardní 

Socha měla na náměstí původně stát už v roce 2010, kdy si Brno připomínalo 660 let od narození jedné z nejvýznamnějších historických osobností města. Vítězný návrh dnes již zesnulého sochaře Maria Kotrby ale radní nakonec neschválili. „Tehdy rada nesouhlasila s žádným z vybraných objektů. Ani komise nebyla schopná sama vybrat tu nejlepší sochu,“ řekl Onderka. Řadě návrhů tehdy byla vytýkána přílišná avantgardnost. „Když chce město Brno realistické pojetí sochy na významném místě, tak si myslím, že je toto rozhodnutí adekvátní. Nejsem přesvědčen, že by avantgarda byla zrovna na tomto náměstí to správné. A to se počítám mezi příznivce moderního umění,“ uvedl primátor.

Jošt Moravský (1351–1411)

Jošt Moravský, zvaný též Lucemburský, byl moravský markrabě z dynastie Lucemburků, braniborský kurfiřt, římský král, prvorozený syn mladšího bratra Karla IV. a Markéty Opavské z rodu Přemyslovců. Jošt byl velmi schopným a obratným politikem, který ctižádostivě toužil po větší moci i majetku a neváhal v zájmu svých cílů měnit strany a názory. Spolu se svými bratry citelně zasahoval do záležitostí českého království, kterému vládl jejich bratranec Václav IV.

Roku 1375 po smrti svého otce se Jošt stal starším moravským markrabětem, o správu země se musel dělit se svým nejmladším bratrem Prokopem Lucemburským. Jošt byl po císaři druhým nejstarším Lucemburkem a Karel IV. se právem obával, že by mezi ním a jeho syny mohlo dojít k nástupnickým sporům. Proto vydal koncem roku 1376 nástupnický řád, jímž proti svým dosavadním zásadám rozdělil moc v zemích Koruny české, aby zajistil dědická práva svým synům a jejich potomkům.

Jošt rychle rozšiřoval svůj majetek i politickou moc, jeho ambice nicméně stále nebyly ukojeny. Roku 1410 kandidoval proti Zikmundovi na post krále Svaté říše římské. Kurfiřti zvolili v září 1410 za římského krále Zikmunda, protože však nedostal potřebnou většinu hlasů, volba se 1. října opakovala a tentokrát dali kurfiřti své hlasy Joštovi. Z titulu římského krále se však Jošt Lucemburský těšil jen krátce. 18. ledna 1411 zemřel na svém sídle, brněnském Špilberku. Byl pohřben v kostele sv. Tomáše.

Zdroj: Wikipedia

  • Původně vítězný návrh Maria Kotrby zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3514/351381.jpg
  • Návrhy Joštovy jezdecké sochy z první soutěže zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3514/351373.jpg
  • Návrhy Joštovy jezdecké sochy z první soutěže zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3514/351371.jpg
  • Návrhy Joštovy jezdecké sochy z první soutěže zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3514/351372.jpg

Novodobý osud markraběte Jošta

Duben 2008

Občanské sdružení Jošt Moravský usiluje v Brně o postavení sochy markraběte Jošta - posledního moravského Lucemburka, obratného politika a římského krále, který v jihomoravské metropoli na přelomu 14. a 15. století sídlil, vládl i zemřel. Sbírka na výstavbu pomníku jednoho z nejvýznamnějších obyvatel města má na kontě více než milion korun.  

Říjen 2008

Rada města Brna ustavila sedmičlennou komisi, která má vybrat nejlepší návrh Joštovy jezdecké sochy. Jako termín dokončení pomníku si radní stanovili rok 2010. 

Listopad 2008

Město Brno vyzvalo umělce, aby vytvořili návrhy sochy moravského markraběte. Má jít o vůbec první jezdeckou sochu v Brně. Jošt i s koněm by měli stát na Moravském náměstí vedle kostela svatého Tomáše, kde je slavný Lucemburský pohřben. 

Duben 2009

Pro umělce skončilo přihlašování do prvního kola architektonické soutěže. 

Červen 2009

V galerii v Radnické ulici si mohli Brňané prohlédnout díla 44 umělců, kteří přihlásili do výtvarné soutěže své návrhy na podobu sochy. Už teď je ale jasné, že žádný z návrhů na náměstí stát nebude a město zvažuje vypsání nové soutěže. 

Leden 2012

Opět se objevuje myšlenka na Joštovu sochu, v rozpočtu je na památník vyčleněno půl milionu, na její stavbu navíc vybralo občanské sdružení Jošt Moravský skoro jeden a půl milionu korun. 

Duben 2012

Rada měst Brna schvaluje záměr vyhlásit druhou výtvarnou soutěž o podobu jezdecké sochy moravského markraběte.

Vydáno pod