Brněnští odborníci testují nový lék na chronickou leukémii

Brno - Brněnským lékařům se podařilo získat peníze na velkou klinickou studii, v níž vyzkouší novou léčbu pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Ověří při ní i účinek nového léku ofatumumab, který je na evropském trhu od loňského jara a pro Čechy je dosud nedostupný. Lékaři věří, že „koktejl“ s ofatumumabem, který v rámci své studie dobrovolníkům namíchají, nemocným s neléčitelnou leukémií zkvalitní a prodlouží život.

Účinnost léku ofatumumab použitého samostatně, ale i v kombinaci s jinými léčivy, již prokázaly dvě zahraniční studie. „Předpokládáme, že námi připravená léčba bude natolik úspěšná, že už nebude potřebné lék testovat znovu v další studii,“ uvedl děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Jiří Mayer.

A včem léčba spočívá? V žilním podávání infuze „starých zapomenutých kortikoidů namýchaných společně s novým preparátem, který je zjednodušeně řečeno protilátkou protinádorovým buňkám,“ vysvětlil vedoucí lékař interní hematoonkologie FN Brno Michael Doubek. Tahle kombinace léku by měla zabírat už po prvních infuzích.

Ofatumumab samotný je účinný a dobře snášen. Dokáže potlačit některé příznaky, dokáže zlepšit zdravotní stav. Přesto se nemoc pacientům po jeho užití vrací. „V kombinaci s kortikoidy by měl zabrat, účinky se mají znásobit,“ dodal Doubek.

Pokud se prokáže, že kombinace účinných látek připravená pro studii s názvem „0-DEX-1“ bude úspěšná, mohou čeští lékaři začít usilovat o jeho zavedení na běžný český trh a bojovat také u pojišťoven o zpřístupnění léku pro všechny pacienty.

Chronická lymfatická leukemie

Jde o nádorové onemocnění, které vychází z bílých krvinek, kterým říkáme lymfocyty. Vzniká z B-lymfocytů. Podkladem onemocnění je nádorová přeměna zralých lymfocytů v buňky nádorové, které se vyznačují dlouhou životaschopností a také vyšší schopností množení než lymfocyty, u kterých k nádorové přeměně nedošlo. Nádorově přeměněné buňky se vymykají kontrole celého organizmu, neplní funkce, ke kterým byly původně určeny, nekontrolovaně se množí a poškozují organizmus. Postupně tak dochází k hromadění nádorových buněk v organizmu. Nádorové buňky prostupují orgány lidského těla (nejčastěji lymfatické uzliny, slezinu a játra) a jsou vždy v kostní dřeni, v níž utiskují zdravou krvetvorbu. To má za následek nedostatek zdravých bílých a červených krvinek a krevních destiček. Chronická lymfatická leukemie je nádorovým onemocněním, které postihuje
převážně pacienty ve vyšším věku (zpravidla starší padesáti let) a téměř výhradně jen bělochy. Je nejčastějším typem leukemie ve vyspělých zemích (v Evropě a ve Spojených státech amerických). Muži jsou tímto onemocněním postiženi dvakrát častěji než ženy.

Příprava akademické studie trvala více než dva roky. Spolupráce s farmaceutickým gigantem, který dodá zdarma lék a zaplatí klinické hodnocení, není přitom v České republice obvyklá. Alespoň ne ve formě, při níž si čeští lékaři „řídí vše sami“.

Nový lék, jehož kombinaci s dalšími vymysleli v Brně, se bude zkoušet ve čtyřech fakultních nemocnicích - Fakultní nemocnici Brno, Všeobecné fakultní nemocnici Praha, FN Královské Vinohrady a FN Hradec Králové. „První pacienty, kteří budou studii na základě dobrovolného souhlasu absolvovat, vybrali sami lékaři podle jejich individuální diagnózy,“ vysvětlil vedoucí lékař interní hematoonkologie FN Brno Michael Doubek. Rozhodně se ale lidé se stejnou diagnózou mohou lékařům v Brně přihlásit sami.

Ofatumumab je lidská monoklonální protilátka tvořená rekombinantními myšmi buněčnými liniemi (NS0).

Výsledky se budou shromažďovat a vyhodnocovat v Centru molekulární biologie a genové terapie při Interní hematoonkologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. A měly by být známy za dva roky. Průběžné výsledky však chtějí brněnští vědci zveřejnit již za několik měsíců.

Vydáno pod