Brněnští medici spojili studentskou zábavu s dobročinností

Brno - Spojit zábavu a nadšení pro dobrou věc se rozhodli studenti Lékařské fakulty MU v Brně. U příležitosti absolvování první poloviny šestiletého studia uspořádali happening Medické půlení, jehož výtěžek věnovali Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradu.

„Chtěli jsme upozornit zejména na dvě věci,“ vysvětluje smysl akce jeden ze studentských organizátorů Jan Kocanda. „Zaprvé na to, že se dá studentská zábava spojit s mecenášstvím potřebným, a za druhé chceme jako studenti Lékařské fakulty MU medializovat kladnou stránku budoucích lékařů, kterým nejsou pozice nemocných lhostejné a kteří se pro ně snaží udělat již v útlém profesním postupu maximum.“

Vzhledem k velkému úspěchu benefice, na které nechyběly dvě DJ stage nebo videoprojekce, přinesli studenti osobně do rajhradského hospice výtěžek 20.000 korun. „Radost z tohoto daru zdaleka nespočívá jen v jeho nominální hodnotě, mnohem cennější je jeho hodnota morální a etická. Dárci jsou velmi mladí lidé, budoucí lékaři a lékařky, kteří již v průběhu studia cítí potřebu pomáhat nemocným a trpícím,“ uvedl na adresu studentů ředitel Oblastní charity Rajhrad Jaromír Bílý. Zároveň věří, že se zaměstnancům hospicu podaří tuto hodnotu daru předat pacientům tak, aby se z něj nevytratil onen etický náboj.

Podpory se studentům dostalo také od vedení fakulty. „Jako učitel se rád takových akcí účastním, jsem zvědavý na nápady našich studentů, a dokonce se občas i nechám zlákat a zapojím se do programu. Potěšilo mě, že si studenti uvědomili, že Půlení nemusí být jen samoúčelná zábava, ale že může zároveň posloužit i dobré věci. Pokud budou naši studenti takto uvažovat i nadále, půjdu se k nim časem s důvěrou nechat ošetřit, až budou hotovými lékaři,“ nešetří chválou MUDr. Ondřej Zahradníček z Lékařské fakulty MU.

Pořadatelé Medického půlení zase věří, že jeho úspěch může být dobrou motivací pro organizátory nejen dalších ročníků, ale i podobných studentských akcí nejen v Brně.

Vydáno pod