Brněnskou Setru čeká žaloba za problémy s kompostárnou

Jihlavsko – Za neustálé porušování provozního řádu kompostárny u Jihlavy dopadla nakonec na jejího provozovatele, brněnskou společnost Setra, žaloba. Dva roky se zapáchající provoz snažila usměrnit Česká inspekce životního prostředí, statisícové pokuty ale firma nezaplatila a odmítá komunikovat s úředníky. Rozhodnout ve sporu teď musí pražský městský soud.

Z kompostárny u Vyskytné nad Jihlavou se před pár dny valily kaly do okolní přírody. Záběry pořídili místní lidé a poskytli je úředníkům, inspektorům ČIŽP i České televizi. Starosta Vyskytné nad Jihlavou Petr Böhm popsal, že došlo k ucpání odtokového žlabu a voda vytékala ven a rozlévala se volně na plochu před kompostárnu.

Letos už se jednalo o třetí havárii přímo na kompostárně. Místní lidé jsou znechuceni. Zápach ze skládky připomínající zkažené maso je obtěžuje. Starosta říká, že obec na společnost Setra podá žalobu. Nesprávné kompostování, nezabezpečení skládky, porušování provozního řádu a řada dalších pochybení – za dva roky se úředníkům nepodařilo vyjednat se společností nápravu.

Reportáž Blanky Poulové (zdroj: ČT24)

Radní pro oblast životního prostředí kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý říká, že krajský úřad může při opakovaném porušení provozního řádu odejmout společnosti licenci. Jenže o tom musí rozhodnout pražský městský soud, stejně jako o zaplacení statisícových pokut, které Setře udělila ČIŽP. Žádnou z nich společnost nezaplatila, pořád se jen odvolává.

Starosta obce chce, aby o případném potrestání společnosti rozhodl soud na takzvaném výjezdním řízení, tedy aby soudní senát vyjel na Vysočinu a podíval se na kompostárnu.