Branov si připomněl 80. výročí svého fotbalového klubu

80. výročí fotbalu v Branově si připomněli fotbalisté a přátelé kopané. Po celou dobu dokázala malá vesnička udržovat řadu týmů od žáků až po starou gardu. K největším sportovním úspěchům branovských fotbalistů patří účinkování v I. třídě, kdy se podle mnohých hrál v Branově nejlepší fotbal.