Boj o dceru ostravského dopravního podniku pokračuje

Ostrava - Vznik dceřiné společnosti Dopravního podniku v Ostravě Ekova Elektrik a případný prodej její části opakovaně kritizují opoziční zastupitelé z hnutí Ostravak. Chtějí, aby město obě firmy opět spojilo v jeden podnik a oddělilo je pouze účetně. To ale podle primátora Petra Kajnara není možné, protože komerční aktivity Ekovy Elektrik by se tak dostaly zpět do dopravní společnosti, kterou město dotuje.

Tramvaje a trolejbusy už od začátku roku nevyrábí ostravský dopravní podnik, ale jeho dceřiná společnost Ekova Electric. Získala majetek v hodnotě půl miliardy korun. Vznik nové firmy byl ale podle zástupců hnutí Ostravak zbytečný. „Stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž hovoří o tom, že pro zajištění zachování komerčních aktivit v dopravním podniku postačilo oddělit účetnictví a nebylo zapotřebí vytvoření dceřiné společnosti,“ tvrdí opoziční zastupitelka Eva Schwarzová /Ostravak/. „To by nebylo možné, protože ten majetek byl společný a nešlo by dosáhnout toho, aby to bylo účetně čistě odděleno,“ oponuje primátor Ostravy Petr Kajnar.

Společnost Ekova Electric získala do svého majetku například i dílny. V nich si dosud dělal dopravní podnik velké opravy tramvají a trolejbusů sám. Teď si je ale musel objednat u své dceřiné společnosti. I to je podle opozičních zastupitelů z hnutí Ostravak důvod pro to, aby se obě firmy opět spojily. Primátor Kajnar tvrdí, že se jedná o nesmyslný návrh. Podle něj je dceřiná společnost jedinou možností, jak dostát požadavkům Evropské unie. Vysvětluje to tím, že oddělit aktivity obou firem od sebe nešlo, dokud měly společné výrobní prostory. Za nezbytné také považuje úvahy o případném prodeji většinového podílu ve společnosti Ekova Electric.

Reportáž Dagmar Famfulíkové (zdroj: ČT24)

„Ekova Electric má šanci rozvíjet se skutečně dobře a stát se významným výrobcem a také zaměstnavatelem na území Ostravy, pokud najdeme partnera, který kapitálově vstoupí do tohoto podniku,“ myslí si primátor. O tom, zda dopravní podnik prodá část své dceřiné firmy, nebo si ji ponechá celou, rozhodne ostravské zastupitelstvo na zasedání v březnu.

Vydáno pod