Bezvládí si mají Tavíkovičtí zkusit vyřešit sami, vzkázalo ministerstvo

Tavíkovice – Rozhádané zastupitelstvo obce, v jejímž čele stojí dva starostové. Obec Tavíkovice na Znojemsku bojuje s dvojvládím už více než půl roku. Patovou situaci mělo vyřešit Ministerstvo vnitra, které ale do Tavíkovic vzkázalo, že se mají zastupitelé sejít a pokusit se vyřešit situaci sami. Zároveň ministerstvo zahájilo s obcí správní řízení.

Před několika týdny se napjaté vztahy v tavíkovickém zastupitelstvu vyhrotily a část zastupitelů na jednání 30. března odvolala starostu Libora Kosoura (nez.) z funkce. Do čela obce byla nově zvolena starostka Jana Hovězová (nez.). Bývalý, či stále současný starosta Kosour se cítí být odvolán protiprávně. „Podle mého názoru schůzi, kde mě odvolali a zvolili novou starostku, svolali neoprávněně. Je zajímavé, že se do zasedací místnosti dostali násilím, vyvrtali totiž zámky,“ kritizoval postup opozičních zastupitelů starosta. 

Patovou situaci obce, která ještě stále nemá například schválený rozpočet na letošní rok, mělo pomoci vyřešit Ministerstvo vnitra. „Dne 5. dubna obdrželo ministerstvo podnět obce Tavíkovice k rozpuštění jejího zastupitelstva podepsaný Liborem Kosourem, starostou obce. Součástí podnětu bylo pouze konstatování, že v obci došlo ke značným osobním neshodám mezi členy zastupitelstva, přičemž poslední řádně svolaná schůze zastupitelstva obce se konala dne 30. září loňského roku,“ potvrdila za tiskový odbor Ministerstva vnitra Denisa Čermáková. 

„Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.“

Zákon o obcích

Podle ministerských úředníků se ale výpovědi jednotlivých zastupitelů o situaci v Tavíkovicích rozcházely. Někteří tvrdili, že obec funkční zastupitelstvo postrádá, jiní zastávali opačný názor. Ministerstvo si proto vyžádalo vyjádření všech devíti zastupitelů. „Z těchto sdělení vyplynulo, že 5 z 9 členů zastupitelstva obce se domnívá, že je zastupitelstvo obce funkční,“ řekla Čermáková. 

Ministerstvo s obcí zahájilo správní řízení. Přesto se rozhodlo dát rozhádaným zastupitelům poslední šanci. „Je zde zjevný zájem nadpoloviční většiny členů tohoto zastupitelstva, aby bylo zachováno. Ministerstvo stanovuje obci Tavíkovice lhůtu 30 dnů k prokázání funkčnosti zastupitelstva obce. Měly by být projednány nezbytné záležitosti, jako například rozpočet obce,“ dodala Čermáková. Pokud se ani tak zastupitelstvo nesejde, čekají Tavíkovice zřejmě předčasné volby. 

Starosta Kosour chce ale ještě proti rozhodnutí ministerstva podat rozpor. Podle něj jde o alibistické řešení, které problém pouze oddálilo.

Libor Kosour je pod palbou anonymních výhružek
Zdroj: ČT24/ČT Brno

Starosta se bojí o život 

Napjatou atmosféru v obci podle starosty Kosoura rozdmýchala zhruba jen desítka lidí. Anonymní výhružky, kterým starosta podle svých slov už nějakou dobu čelí, ho prý mají psychicky nalomit a dohnat ke složení funkce. „Ze začátku jsem to bral jako něco, co patří k funkci starosty. Po té kulce, a když mě jeden člověk fyzicky napadl a vyhrožoval mi zabitím, to už můžu jen těžko vnímat jako legraci. Ale v žádném případě nemám v úmyslu odstoupit,“ řekl Kousour. Výhrůžky už vyšetřovala i policie, žádného pachatele ale neodhalila a případ ukončila. 

Vydáno pod