Barevný týden v MSSS Boskovice

Senior léto se stalo v Městské správě sociálních služeb Boskovice již tradicí. V tomto roce začal čtvrtý ročník akcí s názvem Barevný týden. Každý den má přiřazenou barvu, jež symbolizuje stavy přírody nebo třeba duševního stavu člověka. V pondělí 24. června zahájila pětidenní maratón zábavy žlutá barva – Slunce, náš zdroj světla a tepla.

„Již čtvrtým rokem zahajujeme celotýdenní programy, jež pro vás připravil personál ve spolupráci s různými účinkujícími,“ promluvila úvodem ředitelka Marie Sáňková. „Dále nás čeká návštěva dětí ze škol a mateřských školek. První den věnujeme vyhodnocení třetího ročníku Školy Slunce. Nad projektem má záštitu starosta města Jaroslav Dohnálek, nemůže se z pracovních důvodů zúčastnit, přijde jiný den. Děkuji vám za úžasné výkony ve znalostech a fyzické kondici, též pracovníkům za obětavost, se kterou tuto činnost s Vámi dělají.“ Senioři pak všechny odměnili potleskem.

„Vyhodnocení je moje srdeční záležitost,“ převzala štafetu slova vedoucí úseku přímé obslužné péče Miroslava Čopáková. „Letos máme sedmý ročník, snad tato tradice vydrží. Dnes je ve znamení žluté barvy, čeká nás kulturní vystoupení manželů Dany a Františka Procházkových z Vyškova.“ Paní Čopáková pak nastínila další dny. „V úterý proběhne setkání se studenty místní střední pedagogické školy a s dětmi ze všech tří pracovišť mateřské školy. Středa je ve znamení tanečního odpoledne, přijdou děti ze základní umělecké školy. Ve čtvrtek proběhne mše svatá a v pátek se sejdeme nad plány příštího roku.“ Poté dostalo 33 studentů Školy Slunce certifikáty absolventů. „Všem velký potlesk,“ zakončila tuto část Miroslava Čopáková.

Manželé Procházkovi pak zahráli a zazpívali v duchu třicátých let dvacátého století. Též pohovořili o tehdejších významných událostech a paní Dana si neustále vyměňovala klobouky dle meziválečné módy. Pan František perfektně napodobil Louise Armstronga (1901–1971) ve známém šlágru Hello Dolly a zahrál skvělé sólo na trumpetu. Poté vylosovali malou tombolu ze žlutých lístků s čísly a výherci si odnesli sladkosti a drobné upomínkové předměty. Na závěr si všichni zazpívali lidovou polku Šumařinku z roku 1940 amanželé Procházkovi obdrželi z rukou ředitelky MSSS Bc. Marie Sáňkové malou pozornost.

  • Barevný týden v MSSS Boskovice zdroj: Luboš Sušil http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/49/4815/481417.jpg
  • Barevný týden v MSSS Boskovice zdroj: Luboš Sušil http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/49/4815/481413.jpg
  • Barevný týden v MSSS Boskovice zdroj: Luboš Sušil http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/49/4815/481415.jpg
  • Barevný týden v MSSS Boskovice zdroj: Luboš Sušil http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/49/4815/481411.jpg

Barevný týden Městské správy sociálních služeb Boskovice pokračoval 26. června ve znamení modré barvy. Voda – životodárná tekutina. Deštivé počasí zahnalo všechny opět do jídelny. Úvod patřil ředitelce Bc. Marii Sáňkové: „Úterý věnujeme pravidelně spolupráci se školami, dnes přivítáme děti ze všech pracovišť mateřské školy a studenty Střední pedagogické školy.“

„Přeji též krásné odpoledne,“ převzala štafetu slova Miroslava Čopáková. „Letos poprvé jsme zde v jídelně. V minulosti vždy přálo počasí a mohli jsme být na zahradě. Snad to na slavnostní náladě neubere. Na začátek zvu mezi nás děti a učitelky z MŠ pracoviště Bílkova.“ Pak se vystoupení střídala v rychlém sledu. MŠ Lidická a Tanec princezen, MŠ na Dolech s půvabným programem Řemeslníci, jenž měl nedávno premiéru na akci Rynek volný.

Miroslava Čopáková v krátké přestávce připomenula letitou spolupráci s místní SPgŠ a společný projekt Cestománie. „Děkuji též Mgr. Aleši Pavelkovi, že každý měsíc s našimi klienty pomyslně putuje po ČR, Mgr. Nele Kuncové za projekt Flóra a fauna a Mgr. Jarmile Strbačkové za projekt Ruce.“ V něm šlo o netradiční zachycení rukou a tím prolomení bariéry mezi generacemi. Pracovalo se s hlínou, papírem, fotografiemi. Ruční práce se osvědčila jako lék na choroby stáří. Mgr. Jarmila Strbačková: „Děkuji, ale je to práce především našich studentů. Těším se na další školní rok. V září na shledanou.“ Miroslava Čopáková pak ještě poděkovala ředitelce PaedDr. Haně Hortové a zástupkyni Mgr. Janě Otavové za podporu. Studenti též poděkovali kytičkou pracovníkům MSSS a pedagogům SPgŠ za možnost praxe v zařízení.

V dalším programu zahrál na kytaru Matěj Procházka, sbor studentů přednesl několik lidových písní, Lída Fialová zahrála na kytaru a zazpívala, Bára Janků předvedla karaoke, Lenka Ondrová rozezněla elektrický klavír, představil se flétnový soubor pod vedením Tomáše Pléhy, sólo na trubku přednesla Monika Učňová. O důstojný závěr kulturního programu se postaral dramatický soubor pod vedením Moniky Lepkové s divadelní hrou o lásce, zradě a odpuštění – příběh o bájném králi Artušovi.

Miroslava Čopáková zhodnotila vydařené odpoledne: „Děkuji studentům za krásný program a věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále. Klientům připomínám, že středa bude oranžová při tanci a country hudbě s místní základní uměleckou školou.“