Baráčníci z obce Lounsko-Březenecké oslavují 120 let

Mezi nejstarší spolky v Lounech patří Sdružená Baráčnická obec Lounsko – Březenecká, která byla založena v roce 1894 a letošního roku tudíž oslavuje 120 let od svého založení. K tomuto výročí se v sobotu 11. října uskutečnilo slavnostní zasedání. V sídle spolku, občanům známé Stromovce, se sešli jak členové oslavující obce, tak i sousedé a tetičky z okolních obcí a žup.

V současné době se spolek zaměřuje na dodržování staročeských lidových tradic a zvyků. Především pečuje o národní kroje, které se nosí při slavnostní příležitostech. Při všech zasedáních se dodržují staročeské zvyky, každý příchozí se přivítá se všemi sousedy a tetičkami a je mu podána „pocta“, tj. chléb a sůl. V roce 2008 se rychtářského práva chopil soused Milan Bašta st. a v čele Sdružené Baráčnické obce Lounsko – Březenecká stojí dodnes. Lounským přijeli popřát Baráčníci z ostatních obcí a také bylo poděkováno za dlouholetou práci nejpilnějším tetičkám a sousedům.

Zajímavé je tradiční pojmenování členů a funkcionářů organizace. Členové se nazývají sousedé a tetičky. V čele obce je rychtář, který řídí všechny členy. Je to uznávaná osobnost každé obce, místorychtář je oporou rychtáři a je schopný ho zastupovat, syndik vyřizuje veškerou korespondenci a zastupuje obec při úředním jednání, berní se stará o to, aby obec měla finanční zajištění, zbytečně neutrácela a v truhlici zůstávaly peníze.

Panímaminka je důležitou osobou v obci, je to zkušená tetička, znalá všech předpisů, stará se o čistotu krojů – aby všechny části kroje patřily k jedné oblasti, dbá na dodržování tradic a zvyků. Švandymistr se stará o kulturní vyžití členů obce, šafářka vede evidenci baráčnického majetku, udržuje kroje v dobrém technickém stavu. Pantatínek je dlouholetým, zkušeným členem, kontroluje správnost všech konání a stmeluje všechny členy obce a škrabák zapisuje každé důležité ujednání na zasedáních. Kronikář vede kroniku, shromažďuje písemné i fotografické dokumenty o činnosti, které zůstanou pro příští generace, velitel praporu se stará o obecní prapor, praporečník nosí prapor při slavnostních příležitostech, ale také při rozloučení se zemřelým členem. Májkonoš nosí májku při slavnostech a dráb dohlíží na pořádek v obci, ponocný je pomocník drába, šafář zabezpečuje občerstvení a gratulanti chodí svým členům gratulovat k narozeninám.

Ladislav Bába, Louny