AVÍZO: Výstava v Pardubicích připomene 20 let výuky restaurování v Litomyšli

V Pardubicích se v prostorách Domu U Jonáše uskuteční od 6. března do 28. dubna 2013 výstava 20 let výuky restaurování v Litomyšli, která přibližuje práci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Vernisáž proběhne v úterý 5. března v 17 hod. Výstavu uspořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Své práce zde vystaví více než padesát studentů Fakulty restaurování. Prezentované práce vznikly v rámci výtvarné přípravy a specializované výtvarné přípravy v jednotlivých ateliérech. Návštěvníci tak mohou shlédnout příklady kresby, grafických listů, tušové a kvašové malby. Vystaveny budou makety historických knižních vazeb či kopie středověké knižní malby. Mezi plastikami bude instalován akt dívky v životní velikosti nebo sekaná kopie portrétu Sv. Václava. Další zajímavostí bude například cvičný panel se sgrafitem a mozaikou.

Součástí výstavy bude i představení konkrétních restaurátorských prací, na nichž se studenti v rámci studia podíleli pod vedením pedagogů fakulty. Za zmínku stojí především prezentace restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře, zařazené na seznam památek Světového dědictví UNESCO, nebo konzervace části gotických nástěnných maleb na východní stěně presbytáře farního kostela sv. Martina v obci Sankt Martin v Dolním Rakousku.

Tuto unikátní výstavu budou doprovázet následující workshopy pro návštěvníky Východočeské galerie lektorované studenty a pedagogy Fakulty restaurování:

Workshop – Technika sgrafita (19. března 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie)

Studentky Atelieru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita budou na cvičných panelech demonstrovat tvorbu sgrafita. Tuto zdobní techniku, typickou pro období renesance, si budou moci návštěvníci i sami vyzkoušet. 

Workshop – Techniky zlacení na papíře (21. března 2013 od 10:00 do 16:00 hodin)

Tento kurz návštěvníkům Východočeské galerie v Pardubicích umožní vyzkoušet si techniky zlacení na papíře. Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a širokou veřejnost. Lektorky kurzu Mgr. et BcA. Petra Janská a Mgr. art. Veronika Kopecká.

Workshop – Výroba škrobových papírů a jednoduchých knižních vazeb (11. dubna 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie)

V rámci daného workshopu bude návštěvníkům předvedena jedna z tradičních technik zušlechťování papíru pomocí pšeničného škrobového mazu. Účastníci budou mít vedle výroby vlastního škrobového papíru možnost svázat si i jednoduchou knižní vazbu. 

Přednáška – Restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře (9. dubna 2013 od 14:00 hodin)

Na příkladu restaurování mimořádně hodnotného objektu kamenné kašny v Kutné Hoře představí Mgr. art. Jakub Ďoubal ve své přednášce celý proces restaurování od průzkumů objektu, přes stanovení restaurátorského záměru až po vlastní realizaci.

Výstavu uspořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Východočeskou galerií u příležitosti 20 let výuky restaurování v Litomyšli. Představí zde svoji historii i přehled současného dění na fakultě a klade si za cíl představit a přiblížit práci všech kateder a ateliérů Fakulty restaurování.

Po této výstavě bude v průběhu celého roku 2013 následovat řada dalších akcí nejen v Pardubicích, ale i v Litomyšli, Praze i Brně.

Zdenka Černá, Pardubice