AVÍZO: Velikonoční koncert

Pokud patříte mezi příznivce vážné hudby baroka a klasicismu, nenechte si ujít letošní velikonoční koncert v podání Sboru a orchestru Arcibiskupského gymnázia pod vedením Igora Angelova. Koncert se koná ve čtvrtek 4. dubna 2013 v barokním sále bývalého klášterního refektáře Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město).

Na koncertě, který se ponese v duchu oslav velikonočních svátků a poselství naděje, zazní následující skladby:
W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A-dur (klarinet - Filip Magalhaes),
B. M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus (čtyřhlasá fuga pro sbor a orchestr),
A. Vivaldi: L'Estro Armonico (koncert pro dvoje housle, violoncello a continuo)

Ve sboru, jenž se zaměřuje především na interpretaci duchovní hudby, působí stabilně kolem 40 členů, kteří již společně vytvořili i několik velmi kvalitních nahrávek, například Händelova Mesiáše, Perosiho Missu Pontificalis nebo Michnovo Magnificat.

Arcibiskupské gymnázium v Praze je výběrové osmileté církevní gymnázium všeobecného studijního zaměření, které vedle výrazně nadprůměrného středoškolského vzdělání poskytuje svým studentům i mimořádně slušné a tolerantní vnitřní prostředí.

Více na www.arcig.cz .